29/05/2020

Opvolging van dragers van corona en hun contacten in Brussel belangt iedereen aan

De eerste resultaten dat het contactopvolgingssysteem voor met COVID-19 besmette personen behaalde in de hoofdstad zijn bekend. Het systeem werd op 11 mei gelanceerd. In de afgelopen twee en een halve week heeft de Brusselse contactcel met bijna 2.400 personen contact opgenomen.
05/05/2020

Vlaanderen : ziekenfondsen nemen verantwoordelijkheid op voor contactonderzoek

Intermutualistisch persbericht - De ziekenfondsen, in partnerschap met Mutas en een bestaand consortium van callcenters, en bijgestaan door onderaannemer KPMG, brengen alles in stelling om in opdracht van de Vlaamse overheid zo snel mogelijk contactonderzoek mogelijk te maken. Ze zullen daarvoor in Vlaanderen 1.200 medewerkers op de been brengen.
03/05/2020

Ziekenfondsen helpen mee met contact tracing in Brussel

Intermutualistisch persbericht - 5 ziekenfondsen van ons land zullen samen met het callcenter N-Allo de contact tracing in het Brusselse Gewest uitvoeren. Zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en doen dit op vraag van de Brusselse Regering, die opdracht kreeg van de Nationale Veiligheidsraad om dit complexe initiatief mogelijk te maken.
18/02/2020

1 op de 20 Belgen doet jaar lang geen beroep op gezondheidzorg

In 2018 ging 1 op de 20 Belgen niet naar de huisarts, tandarts, het ziekenhuis, … Vooral zelfstandigen, Brusselaars, mannen en alleenstaanden maken deel uit van deze groep van ‘niet-gebruikers van de gezondheidszorg’. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Specifieke sensibilisering op maat van deze profielen is dus aan de orde. Want het is essentieel dat ook zij aan preventie doen en zich goed laten opvolgen.
17/12/2019

Bijna 1 op de 4 jonge kinderen neemt minstens 1 geneesmiddel tegen astma

Bijna een kwart van de kinderen tussen 2 en 6 jaar neemt minstens 1 geneesmiddel tegen astma. Bij kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar daalt dat aantal gelukkig tot iets minder dan 1 op de 10. De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen meer aandacht voor de preventie van ziektes aan de luchtwegen. Daarnaast is het ook belangrijk dat zorgverleners ouders en kinderen goed informeren over astma.
07/11/2019

Gemiddelde duur arbeidsongeschiktheid gedaald sinds 2016

Sinds begin 2016 is de gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid per persoon gedaald. Bepaalde maatregelen werpen dus hun vruchten af, waaronder het getuigschrift met een einddatum van de arbeidsongeschiktheid dat artsen sinds begin 2016 gebruiken. Een goede zaak, maar de Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten nog voor extra maatregelen om het aantal arbeidsongeschikte mensen te doen dalen. Ook de digitalisering van de getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid is aan de orde.
21/10/2019

Budget 2020 van de ziekteverzekering

De Algemene Raad van het RIZIV kon de begroting voor de ziekteverzekering voor 2020 deze morgen niet goedkeuren. De mutualiteiten en de vakbonden steunden het voorstel dat op 7 oktober jongstleden door het Verzekeringscomité, bijna unaniem, werd goedgekeurd, en dat voorzag in tal van positieve maatregelen ten gunste van de patiënten. Tijdens de stemming onthielden de regeringsvertegenwoordigers zich en verwierpen het voorstel, zonder er zelfs maar over te discussiëren of een alternatief voor te stellen. Met deze houding zet de overheid het overleg buiten spel en brengt zij patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in onzekerheid.
17/10/2019

4 factoren voor een succesvolle arbeidsre-integratie

Vandaag brachten de Onafhankelijke Ziekenfondsen op hun symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting?’ alle betrokken actoren rond arbeidsongeschiktheid en werkhervatting samen. Hoe kunnen we mensen succesvol weer aan het werk krijgen? 4 factoren waarover zowel werkgevers, artsen, patiënten als beleidsmakers het eens zijn…
17/10/2019

Onafhankelijke Ziekenfondsen willen invaliditeitspercentage met 20 % doen dalen tegen 2025

Tussen 2007 en 2017 is het aantal langdurig zieken met meer dan 50 % gestegen. En de invaliditeitsuitkeringen voor loontrekkenden bedroegen in 2017 maar liefst 5,4 miljard euro, met een gemiddelde toename van 7,8 % per jaar tijdens de laatste 5 jaar*. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen alles in het werk stellen om het invaliditeitspercentage te doen dalen met 20 % tegen 2025. Hoe we die ambitieuze doelstelling kunnen bereiken? Vandaag denken we op ons symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting?’ met alle betrokken actoren na over de mogelijke oplossingen.
29/08/2019

Patiënt betaalt zelf bijna 1.500 euro kosten tijdens 1e jaar arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid betalen patiënten gemiddeld 1.454 euro uit eigen zak aan gezondheidskosten (remgelden en supplementen). Meer dan 1 op de 2 heeft dan ook een chronische aandoening. En dat terwijl hun inkomen tijdens deze periode al aanzienlijk lager ligt. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten er onder meer voor om chronisch zieken beter te beschermen tegen deze hoog oplopende supplementen.