05/05/2022

Dat de ziekenvervoerders vandaag actie voeren als noodkreet naar financiering, kan op het begrip van de ziekenfondsen rekenen. Maar dat dit betekent dat de patiënt de volledige factuur moet voorschieten en dat er hogere tarieven worden aangerekend, vinden de ziekenfondsen onaanvaardbaar: “Het verkeerde wapen gericht naar de verkeerde persoon!”, luidt het.

Niet-dringend ziekenvervoer wordt verricht door professionele vervoersdiensten van of naar een consultatie in het ziekenhuis, deze patiënten ondergaan vaak een kanker- of dialysebehandeling.

De financiering van dit ziekenvervoer is al jaren een heikel probleem. Vervoerders en ziekenfondsen sluiten overeenkomsten af. Ziekenfondsen onderhandelen een prijs waarbij het aandeel van de patiënt zo laag mogelijk is en blijft omwille van de tussenkomst door de aanvullende verzekering. De ziekenfondsen zorgen bijgevolg voor kwaliteitsvol en betaalbare vervoersoplossingen voor hun leden.

Ziekenfondsen financieren vandaag bijgevolg een zeer groot stuk van de factuur en dit via de ledenbijdrage die haar leden elk jaar betalen. Ook deze bijdrage heeft een limiet.

Belgambu, de koepel van ziekenvervoerders, roept vandaag de Vlaamse Overheid op om op korte termijn de economische leefbaarheid van ziekenvervoerders te garanderen. Het water staat steeds meer aan de lippen door onder andere de sterke stijging van de brandstofprijzen en de indexering van de lonen. 

De ziekenfondsen kaartten deze problematiek samen met de ziekenvervoerders aan bij de Vlaamse Overheid. Vanuit de ziekenfondsen zoeken we permanent naar constructieve oplossingen waarbij er geen impact is op het deel dat de patiënt betaalt en dat de dienstverlening ononderbroken verdergezet wordt. De gesprekken hebben voor de ziekenvervoerders momenteel niet de gewenste gevolgen op korte termijn en daarom hebben de ziekenvervoerders beslist om actie te voeren. Deze actie kan onder andere inhouden dat vervoerders op bepaalde dagen hogere tarieven aan de patiënt aanrekenen.

Deze ziekenvervoerders klagen nu dat de eerder afgesproken prijzen hun kosten voor de brandstofprijzen niet dekken. Ze laten dit merken door patiënten wel nog te vervoeren maar in prikacties hogere tarieven aan te rekenen aan deze patiënten. De ziekenfondsen vinden het absoluut niet kunnen dat patiënten de dupe worden van deze prikacties. “Wij verkiezen een sterke, ludieke of symbolische actie, maar patiënten gijzelen is geen optie.”

Ziekenfondsen blijven in overleg met de ziekenvervoerders. De overeenkomst opzeggen is geen optie omdat patiënten dan in de kou blijven staan voor hun vervoer naar het ziekenhuis aan een betaalbare prijs. De prikacties van de ziekenvervoerders hebben tot gevolg dat patiënten hogere tarieven worden aangerekend. De ziekenfondsen vinden dit onaanvaardbaar. Wij hebben begrip voor de bekommernissen van de ziekenvervoerders maar betreuren ten zeerste dat patiënten en onze leden hiervoor gegijzeld worden en grote last van ondervinden, praktisch en financieel. Wij doen op dit moment ons uiterste best om alle patiënten die mogelijks gebruik moeten maken van vervoer te informeren en zoeken op maat naar oplossingen. We vragen patiënten om MUTAS en I-mens voor Helan Onafhankelijke Ziekenfondsen telkens te informeren en te contacteren zodat we hen zo goed mogelijk kunnen verder helpen. 

Tot slot roepen wij de Vlaamse overheid op om op korte termijn gehoor te geven aan de vraag tot financiële ondersteuning van een sector die zich inzet voor kwetsbare patiënten. 

 

Voor meer info: Liesbeth Roelandt, 0479/21.52.418