17/10/2019

Geformuleerd op het symposium 'Hoe werk maken van werkhervatting?' van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

1. De artsen rond de patiënt moeten beter met elkaar communiceren

De behandelende arts, adviserend arts en arbeidsarts communiceren nog niet voldoende met elkaar. Volgens huisarts dr. Thomas Orban is het niet mogelijk om de patiënt te helpen zonder een goed communicatiemiddel tussen deze drie partijen. Daar was François Perl, Directeur-generaal Dienst Uitkeringen van het RIZIV mee akkoord, maar hij benadrukte dat er nog technische obstakels zijn om dit platform compatibel te maken met de software van de verschillende artsen. 

2. Patiënten verdienen ondersteuning, geen sancties

Mensen in arbeidsongeschiktheid willen vooral weer aan de slag. Daarom verdienen ze in de eerste plaats een goede begeleiding, en zeker geen sancties. Volgens de panelleden tonen verschillende enquêtes aan dat bestraffingen vooral contraproductief werken. Het is daarom belangrijk om ook de werkgevers, managers en personeelsdiensten professioneel op te leiden rond het thema van arbeidsre-integratie. 

3. Progressieve werkhervatting is een belangrijk hulpmiddel

Deeltijds het werk hervatten kan arbeidsongeschikte mensen helpen om duurzaam weer aan de slag te gaan. Volgens het RIZIV waren er in 2017 54.526 toelatingen voor mensen om deeltijds het werk te hervatten. Werkgevers moeten rond deze mogelijkheid nog meer gesensibiliseerd worden. En de behandelende artsen moeten nog beter geïnformeerd worden, aangezien ze de wetgeving rond deeltijdse werkhervatting niet altijd goed kennen. 

4. Een multidisciplinaire benadering is essentieel

De ideale situatie voor een succesvolle werkhervatting is een traject op maat van de patiënt. Een multidisciplinaire aanpak is daarbij onontbeerlijk. We mogen bv. de impact van psychosociale problemen niet onderschatten die vaak gepaard gaan met langdurige ziekte. We moeten daarom met multidisciplinaire teams werken, waaronder psychologen en kinesitherapeuten indien nodig.
 
Namen deel aan het debat: François Perl (RIZIV), Anja Marchal (ReumaNet), Axel Delvoie (kabinet De Block), Thomas Orban (huisarts), Louis Warlop (VBO), Marie-Noëlle Schmickler (Mensura), Philippe Marneth (Onafhankelijke Ziekenfondsen)

Meer info: ontdek meer over ons symposium op www.mloz.be