Tandzorg
Preventie

Werelddag van de mondgezondheid - Mond- en tandzorg: het belang van preventieve verzorging

De OESO toont dat er in België een relatief hoge onvervulde behoefte is aan mond- en tandzorg bij mensen met lage inkomens, vergeleken met mensen met hoge inkomens: 11% van de personen met de laagste inkomens melden onvervulde behoeften aan mond- en tandzorg omwille van financiële redenen, afstand of wachttijden in 2017, vergeleken met slechts 0,4% van de personen met de hoogste inkomens.
Afbeelding

Een groot deel van de Belgische bevolking gaat niet regelmatig naar de tandarts: het Intermutualistisch Agentschap (IMA) meldt dat slechts 54,6% van de Belgische bevolking in de periode 2018-2020 minstens één keer naar de tandarts ging en dat 26,4% geen enkele keer de tandarts bezocht in deze periode. Specifiek bij personen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming, een indicator voor sociaal-economische status, en 75-plussers is een groot deel van de bevolking niet naar de tandarts geweest in de periode 2018-2020, respectievelijk 35,2% en 42,6%.

De OESO toont dat er in België een relatief hoge onvervulde behoefte is aan mond- en tandzorg bij mensen met lage inkomens, vergeleken met mensen met hoge inkomens: 11% van de personen met de laagste inkomens melden onvervulde behoeften aan mond- en tandzorg omwille van financiële redenen, afstand of wachttijden in 2017, vergeleken met slechts 0,4% van de personen met de hoogste inkomens.

Begin 2021 peilden de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar het gebruik en niet-gebruik van terugbetaalde geneeskundige verzorging bij hun leden. In plaats van te focussen op het gebruik of niet-gebruik van verzorging, werd er gefocust op personen met preventief of niet-preventief gedrag voor de gezondheid van hun gebit.

Het verband tussen preventief of niet-preventief gedrag werd vervolgens geassocieerd met andere vragen uit dezelfde enquête.

Wat moeten we onthouden?

  • 1 respondent op 4 (24,3%) gaat niet preventief (elk jaar) naar de tandarts.
  • 21,2% zegt alleen naar de tandarts te gaan in geval van een probleem. 3,1% gaat zelfs in deze situatie niet naar de tandarts.
preventief info
  • 2 personen op 3 (67,9%) geven aan minstens een keer per jaar naar de tandarts te gaan (17,4% meermaals per jaar en 50,5% een keer per jaar).
  • Het zijn vooral alleenwonenden en mannen die niet preventief naar de tandarts gaan. Ook mensen met financiële problemen geven aan een bezoek aan de tandarts uit te stellen.
wie zijn de niet-gebruikers van preventieve mond- en tandzorg

Aanbevelingen voor de overheden 

  • Gezondheidsgeletterdheid verbeteren door specifiek te communiceren, naar kwetsbare doelgroepen over het belang van preventie en de impact van de mondgezondheid op de algemene gezondheid. De overheden moeten de boodschap brengen en organisaties uit het middenveld moeten aangespoord worden om de verspreiding van deze boodschap te ondersteunen. Ziekenfondsen doen dit ook naar hun leden toe.
  • Mondhygiënisten zijn een recent erkend gezondheidszorgberoep. De toegang tot hun voornamelijk preventieve tandzorg is laagdrempelig. Ze worden echter nog niet ingezet als onafhankelijk terugbetaalde zorgverstrekkers en zijn momenteel enkel actief in het tandartskabinet De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor de terugbetaling van de “onafhankelijke” preventieve zorg van de mondhygiënisten.

Raadpleeg de analyse hier