Institutioneel kader

Van de gezondheid van de Belgen een prioriteit maken

De stembussen hebben gesproken. Het is nu aan de politieke partijen om regeringen te vormen op de verschillende niveaus van het land. 

Afbeelding
Group of joined hands with a beautiful sun

Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen is de prioriteit duidelijk: gezondheid moet worden opgenomen in elk beleid, zowel op federaal niveau als op het niveau van de deelstaten. Economie en werkgelegenheid, milieu en ruimtelijke ordening, onderwijs en cultuur, om maar enkele bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen te noemen, spelen een belangrijke rol in de gezondheid van de Belgen, en de toekomstige ministers moeten daar rekening mee houden.

De uitdagingen zijn immers talrijk: de vergrijzing van de bevolking, de toenemende last van chronische ziekten en de aanhoudende ongelijkheden op gezondheidsvlak zetten het gezondheidszorgsysteem onder druk. Om deze uitdagingen aan te pakken moet de nadruk resoluut gelegd worden op doorslaggevende factoren voor de gezondheid, en dus op preventiebeleid in de ruime zin van het woord, en moet de veerkracht van ons gezondheidszorgsysteem versterkt worden. Dat kan met name door de verdeling van de taken onder de verschillende actoren te herzien en samenwerking tussen verschillende sectoren te ondersteunen.

Ook moet de governance van het gezondheidszorgsysteem evolueren om deze uitdagingen aan te gaan. De gezondheidsdoelstellingen die zijn vastgelegd door de Interministeriële Conferentie en de oprichting van de Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen zijn een eerste stap in de goede richting. De samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus en tussen de sectoren moet echter nog versterkt worden om een transversale aanpak van gezondheid te bewerkstelligen.

Tot slot moeten de projecten die zijn opgestart onder de vorige legislatuur dringend voltooid worden: de hervorming van de nomenclatuur en van de financiering van de zorg, de herziening van het conventioneringssysteem, de hervorming van het ziekenhuislandschap, de reorganisatie van de eerste lijn, de oprichting van het Health Data Agency, … zijn allemaal essentiële voorwaarden om het gezondheidszorgsysteem te transformeren zodat het de uitdagingen van deze eeuw aankan.

Omdat deze cruciale vragen op korte termijn beantwoord moeten worden, willen we dat de nieuwe leidinggevenden snel gevormd worden. De levenskwaliteit van alle Belgen hangt ervan af.