Institutioneel kader

Medische verkiezingen 2023: nood aan betere representativiteit

De aankomende medische verkiezingen zijn een nieuwe kans voor artsen om zich te laten vertegenwoordigen in de organen waar een toekomstbestendige gezondheidszorg wordt uitgetekend (Medicomut, Technisch Geneeskundige Raad,…). De evolutie van de participatie aan deze nu 5-jaarlijks georganiseerde verkiezingen toont echter een belangrijk pijnpunt. Van een mooie 70% stemmers in 1998 evolueerden we naar amper 24% in 2018. Anders gezegd vertegenwoordigden de beroepsorganisaties de afgelopen 5 jaar dus amper 1 op 4 van de Belgische artsen. 

Afbeelding
mloz elections

Opiniestuk Artsenkrant

Xavier Brenez  
Directeur Generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Gezien de implicaties van belangrijke beslissingen genomen in deze organen in een overlegmodel tussen beroepsorganisaties en verzekeringsstellingen (vb. hervorming nomenclatuur, New Deal voor de huisartsenpraktijk) is het wenselijk en noodzakelijk dat een groter deel van de artsen zijn stem uitbrengt, maar waar wringt het schoentje?

 

Xavier Brenez

Een deel van de verklaring ligt ongetwijfeld in de representativiteit van de verkiesbare artsen. Zo zouden meer artsen actief in de klinische praktijk mogelijk beter de noden op het terrein naar hervormingen kunnen vertalen. Ook het toenemend vrouwelijk artsenkorps zien we nog onvoldoende weerspiegeld in de verkozenen. Een hervorming van de praktische modaliteiten van het overleg kan hier eventueel aan bijdragen, met o.a. betere vergadermomenten en -efficiëntie. Maar ook voorbeelden als de New Deal, waar actief jongere collega’s en zelfs huisartsen-in-opleiding betrokken werden, dienen tot inspiratie. 

Indien het deelnamepercentage blijft afkalven, en de representativiteit dus verder daalt, zijn verkiezingen zoals ze nu zijn georganiseerd mogelijk niet meer “the way to go”, en zullen we collectief moeten nadenken hoe we de 75% niet-stemmers toch vertegenwoordigd kunnen zien op beleidsniveau.  

Wij willen als verzekeringsinstelling, die zowel de belangen van onze leden, maar ook die van de zorgverstrekkers behartigt, graag de dialoog blijven aangaan met verkozen vertegenwoordigers, die dus liefst een substantieel deel van de artsen vertegenwoordigen. Dit versterkt de waarde van de inhoudelijke discussie en valideert de kracht van  ons overlegmodel. Enkel zo kunnen we samen de uitdagingen van het heden en de toekomst het hoofd bieden en verder bouwen aan een duurzame en kwalitatieve gezondheidszorg.