Preventie
Eerstelijnszorg

Community Health Workers maken zorg toegankelijker

Begin 2021 gaf de ministerraad zijn goedkeuring voor de opstart van het project Community Health Workers in België. Na een positief pilootjaar wordt het project met 1 jaar verlengd. De opdracht van deze Community Health Workers? Zorg toegankelijker maken. En de ziekenfondsen, die gaven het project mee vorm.
Afbeelding

Toegang tot zorg is een pijnpunt in de Belgische gezondheidszorg. Verschillende barrières kunnen een rol spelen in de toegang tot zorg: taalbarrières, financiële barrières, administratieve rompslomp, digitale geletterdheid, … Vooral voor kwetsbare mensen kan het een hele uitdaging zijn om de weg te vinden naar de juiste zorg.

Om die reden zette de federale ministerraad in januari 2021 het licht op groen voor het project Community Health Workers in België. De taak van deze Community Health Workers? Een vertrouwensrelatie opbouwen en kwetsbare personen naar de juiste zorg leiden, door zelf naar de mensen toe te gaan (een outreachende aanpak dus). De ziekenfondsen speelden een belangrijke rol in de werking van de Community Health Workers.

Na een succesvol pilootjaar werd recent beslist om het project met 1 jaar te verlengen.

Meer informatie vind je op deze website

 

Lees ook

Gezondheidsgeletterheid in de praktijk