08/10/2021
Mentale gezondheid weer centraal plaatsen in het gezondheidsbeleid. Naar aanleiding van de Dag van Mentale Gezondheid, herhalen de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun prioriteiten op dit gebied. Toegankelijkheid van zorg, ondersteunen van het aanbod, informatie en bewustwording staan centraal, zeker gezien de bevindingen na de pandemie. Wat vragen we als ziekenfonds?

"De toegankelijkheid tot de mentale gezondheidszorg moet gegarandeerd worden door het aanbod te verbeteren en de terugbetalingen uit te breiden."

Ondanks de recente inspanningen inzake de uitbreiding van het dienstenaanbod en zorg voor mentale gezondheidszorg, zijn er nog altijd lange wachtlijsten in de ambulante zorg en is er een tekort aan crisis opvang en opvang voor zware pathologieën in een zorgomgeving. Een uitbreiding van het aanbod zal uiteraard ook de ten laste neming/terugbetaling door de ziekteverzekering verruimen. Dit alles vereist extra budgettaire middelen voor de sector geestelijke gezondheidszorg en derhalve overleg omtrent “prioriteiten” in de gezondheidszorg.   

"De verdeling van bevoegdheden in België tussen de federale overheid en de gemeenschappen moet  beter op elkaar worden afgestemd wat betreft de mentale gezondheidszorg."

In het belang van de patiënt is een goede samenwerking tussen federale en regionale overheden noodzakelijk. Het aanbod moet op elkaar worden afgestemd, de continuïteit van zorg en transitie van het ene naar het andere aanbod moet voor de patiënten vanzelfsprekend zijn. Staatsstructuren mogen niet in de weg staan van een kwalitatief, toegankelijk aanbod.  

"Mentale gezondheidszorg is zorg als alle andere. We moeten de hele bevolking voorlichten over het belang van hulp vragen. En mensen met psychische problemen voorlichten hoe ze hulp kunnen vinden.

Op mentale problemen rust nog steeds een taboe. Als iets breekt heb je pech gehad, als je geest ziek is, word je als zwak bestempeld. Stigmatisering moet aangepakt worden. Taboes en stereotypen (een psychiatrisch ziekenhuis is een “zottenkot”) moeten worden aangepakt opdat patiënten zorg zouden durven vragen. Maar we mogen ook niet vergeten dat patiënten hun mentale problemen ook niet altijd serieus nemen. Mental Health literacy zou moeten aangeboden worden. Ook in de scholen en bij de opleiding van alle zorgverstrekkers .  

Wist je dat…
Via de aanvullende verzekeringen ondersteunen onze ziekenfondsen de mentale gezondheidszorgen.

Info over World Mental Health Day (WHO)

Lees ook