27/08/2021
In de loop van dit najaar zullen ongeveer 300.000 tot 400.000 personen met een verminderde immuniteit een 3de vaccin krijgen, om hen beter te beschermen tegen COVID-19.

Mensen met een bepaalde aandoening of die een behandeling volgen waardoor hun immuniteit vermindert, maken minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. Uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra prik Pfizer of Moderna voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons kan zorgen. Daarom heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) beslist, op basis van het advies van de Task Force, om een 3de prik aan te bieden aan deze personen.

De betrokken patiënten zullen automatisch worden uitgenodigd. De nog beschikbare vaccinatiecentra zullen worden ingezet voor de extra vaccinatie.

Het gaat om volgende personen:

Personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’ dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19:

  • Patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit
  • Patiënten die chronische nierdialyse krijgen
  • HIV-patiënten van wie het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed, waardoor ze een hoger risico op infectie lopen
  • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren
  • Pretransplant-, stamcel transplant- en orgaantransplant patiënten
  • Patiënten met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen die de immuniteit verlagen