29/11/2019
Tussen 2013 en 2018 is het percentage antibioticagebruikers licht gedaald, zo blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Toch blijft er nog veel werk aan de winkel. Onder meer op vlak van sensibilisering, ondersteuning voor de voorschrijvers en monitoring.

Lichte daling  van het percentage gebruikers

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben de evolutie van het antibioticagebruik van hun leden tussen 2013 en 2018 onder de loep genomen, op basis van de afleveringsgegevens in de open officina. Daaruit blijkt dat:

  • … het percentage antibioticagebruikers licht gedaald is, van 38,5 % naar 34,7 %. 
  • … het aantal DDD’s* per gebruiker niet gedaald is.
  • … het gebruik van tweedelijns antibiotica** (als de standaardbehandeling niet of onvoldoende werkt) slechts licht gedaald is, van 54,6 % naar 52,7 %. Het gebruik van dit soort antibiotica blijft dus veel te hoog. 

Aanbevelingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

De overheden in ons land werken momenteel aan een 'One Health' actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie. In dat kader willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen wijzen op het belang van een correct antibioticagebruik in de eerste lijn:  

  • Informatie en sensibilisatie: gerichte campagnes verderzetten, ook op vlak van preventie (vaccinatie, handhygiëne, …)
  • Ondersteuning van de voorschrijvers: continue opleidingen (bv. e-learnings), tools rond hulp bij voorschrijven, strategieën om guidelines te implementeren, …
  • Optimaliseren van de monitoring: feedback voor de artsen, auto-evaluatie, toezicht, indien nodig maatregelen nemen naar grote voorschrijvers toe, …

Meer info: ontdek meer over de visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op het geneesmiddelenbeleid in onze ‘10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg’
 

* Defined Daily Dose: stemt overeen met een dagdosis voor een volwassene in de belangrijkste indicatie van het actief bestanddeel (vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)). 
** Amoxicilline + clavulaanzuur, cefalosporines, macroliden, quinolonen