Lijst van ziekenhuizen met en zonder franchise

Er wordt een franchise van 150 euro per ziekenhuisopname toegepast in geval van een verblijf van minstens een nacht in een eenpersoonskamer in een ziekenhuis dat is opgenomen in de lijst met ziekenhuizen die ereloonsupplementen van meer dan 200% aanrekenen in vergelijking met het overeenkomstentarief

Het bedrag van deze franchise van 150 euro wordt afgetrokken van het totaal van de terugbetalingen Hospitalia/Hospitalia Medium/Hospitalia Plus.

Er wordt geen franchise toegepast voor ziekenhuizen die zich in het kader van hun jaarlijkse verklaring ertoe verbinden, voor het volledige kalenderjaar volgend op de verklaring, geen ereloonsupplementen van meer dan 200% aan te rekenen.

De lijst van de ziekenhuizen waarbij de franchise van toepassing is, zal een keer per jaar bijgewerkt worden, met toepassing op 1 januari.