Wat verwachten wij: 

Klaar om onze nieuwe Service Manager Expert te worden? In die rol ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, het beheer van de relatie met de klant en de strategische stroomlijning van de IT. Je voert de processen in en onderneemt alle nodige acties, zodat MLOZ IT de in de Service Level Agreements (SLA’s) vastgelegde serviceniveaus kan verzekeren. Je knoopt een efficiënte en stabiele relatie aan met de klant en onderhoudt deze door erop toe te zien dat de SLA's beantwoorden aan zijn verwachtingen. Je levert, aan de hand van de business-strategie en door de naleving van de SLA's, je bijdrage tot het leggen van de link tussen de IT-strategie en de business-strategie.

Taken:

Afhankelijk van de context en de vereisten voer je onder andere één of meerdere van de hieronder opgelijste taken uit:

 • IT Service Catalog
  • Er voor zorgen dat alle operationele dienstverlening gedefinieerd is, alsook opgenomen in de Service Catalog
  • Verzekeren dat alle informatie die in de Service Catalog is opgenomen volledig is en bijgewerkt blijft

 

 • IT Service Delivery
  • Het bepalen van de verschillende Service Level Agreements (SLAs), en dit voor de volledige dienstverlening richting de klant
  • Het regelmatig opvolgen en analyseren van gegevens en rapporteren, met als doel efficiënte monitoring en performantie te realiseren
  • Het rapporteren op de status van de geleverde diensten, en dit naar de verschillende stakeholders toe. Dit kan zowel intern als extern zijn, naar een IT en non-IT publiek
  • Dienen als contactpersoon voor escalaties
  • Verantwoordelijk voor het “Service Improvement Plan” met als doel om continu de geleverde diensten te verbeteren

 

 • IT Service Continuity
  • Garanderen dat service-herstel processen gedocumenteerd alsook gekend zijn binnen de organisatie, zodat deze kunnen toegepast worden in geval van een crisis situatie
  • Proactief aan de slag gaan met probleemsituaties, escalaties doorvoeren waar en wanneer nodig zodat zo snel mogelijk een oplossing kan geleverd worden

 

 • IT Service Transition
  • Er op toezien dat projecten op een succesvolle manier in productie komen
  • Er voor zorgen dat vanuit de projecten de nodige garanties worden geleverd op vlak van budget en middelen, zodoende na oplevering de nodige ondersteuning te kunnen bieden vanuit de dagdagelijkse operationele diensten

 

 • Third Party Service Providers :
  • Het beheren van de relatie met één of meerdere externe partners / leveranciers
  • Het verzorgen van de operationele service reviews (rond incidenten, problemen en eventuele escalaties)
  • Het bijwonen van het maandelijkse overleg, het bespreken van de geleverde SLAs, het in kaart brengen, opvolgen en leveren van verbeteringstrajecten

Wie zoeken we: 

Organiseren is een kolfje naar jouw hand en je bezit de natuurlijke leiderschapsvaardigheden om vergaderingen te leiden op alle niveaus (inclusief CxO). Je assertiviteit en onderhandelingsvaardigheden stellen je in staat om uitstekende compromissen te vinden die beantwoorden aan een langetermijnvisie. Je ervaring maakt dat je een helikopterview hebt, zodat je de onmisbare SPOC kunt worden tussen de betrokken partijen. Je streven naar een consensus en je besluitvaardigheid roepen respect op en worden door iedereen gewaardeerd.  

Verder verwachten wij :

 • Een Master (of gelijkwaardig door ervaring)
 • Ervaring op vlak van IT Operations Management
 • Gecertificeerd in ITIL, alsook aantoonbare praktische ervaring
 • Ervaring met het gebruik of zelfs inrichten van ticketing tools
 • Ervaring op vlak van innovatie en procesverbetering
 • Zelfsturend, in staat om zelfstandig te werken
 • Klantgericht denkend, analytisch, interpersoonlijke kwaliteiten, alsook een probleemoplossend denkvermogen
 • Je spreekt uitstekend Nederlands en Frans; je leest en schrijft de andere landstaal goed

Wat kunnen we u bieden: 

Eerst en vooral: een vast contract van onbepaalde duur. Een aantrekkelijk loon, aangepast aan je ervaring en competenties, plus een bonus, gebaseerd op je doelstellingen en de collectieve en persoonlijke resultaten.

Er is meer in het leven dan een vast loon. Met ons Flexible Income PlanTM kun je zelf je eigen loonpakket samenstellen, bestaande uit een bezoldiging in speciën, aangevuld met wettelijke en extralegale voordelen, die je naar eigen goeddunken aanpast.

Daarnaast zijn er talrijke extralegale voordelen: aansluiting bij Dentalia Plus en Hospitalia Plus, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering en een gsm. Bij de functie hoort een firmawagen met tankkaart.

Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt je carrière in jouw handen. Je krijgt alle kansen om jouw loopbaan de richting in te sturen die jij wenst: persoonlijk ondernemerschap is bij ons geen ijdel woord. Dit gaat natuurlijk samen met teamwerk, een pijler die cruciaal blijft in jouw functie. Je kunt bovendien ook tal van opleidingen volgen om je expertise aan te scherpen.

Zwaai de deur van onze onderneming open en duik in een heel nieuwe wereld. Start vandaag met je carrière!

 

Solliciteren: