Een Beheerder Expert in de Arbeidsongeschiktheid stelt zijn expertise en know-how ten dienste van zowel de interne medewerkers als van de externe contacten. Hij heeft ook een brede waaier aan administratieve verantwoordelijkheden.  Een Beheerder Expert respecteert deadlines, procedures en houdt rekening met de reglementering die van kracht is.

Lees verder
  • De tickets van de klanten snel en goed opvolgen via een ticketingtool
  • De kwaliteit van de tickets die de klanten indienen, controleren door opnieuw contact met ze op te nemen voor onvolledige tickets
  • De tickets doorsturen naar de tweede- en derdelijnsondersteuning
  • Alle klanten snel waarschuwen wanneer er een belangrijk probleem is opgedoken
  • Zijn kennis delen met de collega's via een FAQ
  • Nieuwe informaticaprogramma’s van het bedrijf leren kennen en alle communicaties naar de klanten lezen
Lees verder

De medische kabinetten worden georganiseerd per regio en alle oproepingen van een regio worden er behandeld. Het medisch onthaal biedt de noodzakelijke administratieve ondersteuning bij de activiteiten van de adviserend geneesheer (AG) en paramedische raadgever (PR) bij de behandeling van de medische raadplegingen met respect voor de termijnen, procedures en de reglementering die van kracht zijn, zodat de patiënten over kwaliteitsvolle dienstverlening en advies kunnen beschikken.

Functie :

Lees verder

Wij zijn op zoek naar een System Engineer Expert om ons infrastructuurbeheerteam te vervoegen. Naast onderhouds- en ondersteuningstaken zal onze nieuwe collega deelnemen aan de ontwikkeling van onze organisatie door expertise in onze infrastructuur aan te bieden voor de verschillende projecten die centraal staan binnen ons bedrijf en voor onze leden: de zorgsector.

Taken:

Linux: de beschikbaarheid, performantie en evolutie van de componenten van de HW- en Middleware-infrastructuur waarborgen in een Linuxomgeving, met naleving van de SLA’s

Lees verder

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) ondersteunt de rol van de ziekenfondsen, voor het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het IMA verzamelt en analyseert de gegevens van de 7 ziekenfondsen. Dit kan op eigen initiatief, in samenwerking met, of in opdracht van de federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenschappen, universiteiten.

Meer info over het IMA vind je op www.ima-aim.be.

Functieomschrijving

Lees verder

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) ondersteunt de rol van de ziekenfondsen, voor het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het IMA verzamelt en analyseert de gegevens van de 7 ziekenfondsen. Dit kan op eigen initiatief, in samenwerking met, of in opdracht van de federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenschappen, universiteiten.

Meer info over het IMA vind je op www.ima-aim.be

Functieomschrijving

Lees verder

Als Junior Budget Controller maak je deel uit van de ploeg Controlling in onze afdeling Finance & Logistics. Je werkt in een team van 5 personen en staat in voor de ondersteuning van analyses en rapporteringen van onze verschillende entiteiten. Jij biedt een antwoord op de uitdagingen van onze organisatie, zowel op budgettair vlak als op vlak van de harmonisering van processen en rapporteringstools. Zo zal je als Junior Budget Controller de andere leden van het team bijstaan in o.a.:

Lees verder

Als Technical Analyst analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, in dit geval de Stromen van gegevensuitwisseling tussen de verschillende actoren van de sociale zekerheid. Je definieert oplossingen die de noden van die business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten van je domein.

Lees verder
Bedoeling van deze functie is de risico's te analyseren en de mechanismen voor interne controle te evalueren om verbeteringsacties voor te stellen zodat de Landsbond en zijn 5 ziekenfondsen hun activiteiten kunnen beheersen en hun doelstellingen kunnen bereiken.
Lees verder

 

Als Business Analyst Expert analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, in dit geval Arbeidsongeschiktheid & Geschillen. Je definieert oplossingen die de noden van jouw business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten van je domein.

Wat behoort zoal tot jouw verantwoordelijkheden?

Lees verder