Als Expert Ziekte-en Invaliditeitsverzekering ben je verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van wijzigingen van specifieke materies in de reglementering binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit geval gaat het om het domein van de Arbeidsongeschiktheid.

Wat verwachten wij concreet van een Expert Ziekte- en Invaliditeitsverzekering?

- Je analyseert en interpreteert de reglementaire informatie, en je stelt die ter beschikking van de beheerders zodat zij de klantendossiers optimaal kunnen beheren.

Lees verder

Het team Windows, Network & Security is een centrum van operationele expertise voor MLOZ IT en zijn klanten. Het doel van dit team is de SLA's te behalen, derdelijnsondersteuning te bieden, businessprojecten te verwezenlijken en de technologieën te laten evolueren in zijn competentiedomeinen.

Het team kan hiervoor steunen op  de volgende teams:

Het team Windows

Lees verder
  • De tickets van de klanten snel en goed opvolgen via een ticketingtool
  • De kwaliteit van de tickets die de klanten indienen, controleren door opnieuw contact met ze op te nemen voor onvolledige tickets
  • De tickets doorsturen naar de tweede- en derdelijnsondersteuning
  • Alle klanten snel waarschuwen wanneer er een belangrijk probleem is opgedoken
  • Zijn kennis delen met de collega's via een FAQ
  • Nieuwe informaticaprogramma’s van het bedrijf leren kennen en alle communicaties naar de klanten lezen
  • Locatie: Anderlecht 
Lees verder

De medische kabinetten worden georganiseerd per regio en alle oproepingen van een regio worden er behandeld. Het medisch onthaal biedt de noodzakelijke administratieve ondersteuning bij de activiteiten van de adviserend geneesheer (AG) en paramedische raadgever (PR) bij de behandeling van de medische raadplegingen met respect voor de termijnen, procedures en de reglementering die van kracht zijn, zodat de patiënten over kwaliteitsvolle dienstverlening en advies kunnen beschikken. Voor Wilrijk zijn wij op zoek naar medisch administratief assistent ter versterking van ons team.

Lees verder

Als paramedisch raadgever sta je de adviserend artsen bij in hun wettelijke opdrachten. Deze opdrachten situeren zich op het arbeidsongeschiktheid domein.

Je garandeert een dienstverlening op maat van de verzekerden, alsook een correcte, efficiënte en uniforme uitvoering van de reglementering.

Wat verwachten wij?

Lees verder

De medische kabinetten worden georganiseerd per regio en alle oproepingen van een regio worden er behandeld. Het medisch onthaal biedt de noodzakelijke administratieve ondersteuning bij de activiteiten van de adviserend geneesheer (AG) en paramedische raadgever (PR) bij de behandeling van de medische raadplegingen met respect voor de termijnen, procedures en de reglementering die van kracht zijn, zodat de patiënten over kwaliteitsvolle dienstverlening en advies kunnen beschikken.

Lees verder

Als PMO expert ondersteunt u het projectbeheer in het bedrijf door de governance, processen en tools uit te werken om projecten in de portefeuille aan te maken, te plannen, te evalueren en te beoordelen.

U deelt de prioriteiten van de portefeuille mee en u levert de indicatoren om de vooruitgang van de projecten te meten. Zo kan de evolutie van de kosten en de winst op elk moment geëvalueerd worden.

 

In dit kader moet u

Lees verder

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert 5 ziekenfondsen. Deze pluralistische en onafhankelijke groep verzekert momenteel meer dan 2 miljoen mensen.

Als dynamische en moderne zorgverzekeraars staan de Onafhankelijke Ziekenfondsen volledig los van politieke of religieuze instanties. Daardoor kunnen we ons volledig richten op wat écht belangrijk is: een uitstekende dienstverlening aan onze leden.

Lees verder
Als Gezondheidseconoom verzamel, bestudeer en behandel je data en wetenschappelijke bronnen om er nuttige informatie uit te halen voor intern gebruik en externe communicatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en het beheren van studies en projecten die informatie opleveren waarmee de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun standpunten rond de verplichte en aanvullende verzekering kunnen onderbouwen.
Lees verder

Als Business Analist analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, bv. Geneeskundige Verzorging, Medical – Geneeskundige Verzorging, Medical IT, Regionale Materies, Uitkeringen & Financieel Beheer, of Klantenbeheer. Je definieert oplossingen die de noden van jouw business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten van je domein.

Wat behoort zoal tot jouw verantwoordelijkheden?

Lees verder