Verzekeringscomité RIZIV bereikt begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg

“Door vanaf het begin samen te werken met alle zorgverstrekkers, konden we vanuit gezondheidszorgdoelstellingen vertrekken.”

Thema
Organisatie van de zorg
Datum
finance soins de santé

Brussel, 2 oktober 2023 – Het Verzekeringscomité van het Riziv, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen, heeft vandaag positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg voor 2024. Meer dan ooit is de beslissing tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met alle zorgverstrekkers, over de grenzen van de verschillende beroepsgroepen heen. “Die nieuwe dynamiek laat ons toe om veel meer te vertrekken vanuit gezondheidszorgdoelstellingen die samenwerking tussen zorgverstrekkers rondom de patiënt bevorderen”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).

Onze gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen. We worden geconfronteerd met een energie- en klimaatcrisis en structurele uitdagingen zoals het tekort aan zorgpersoneel.

“Om uit de toestand waarin we ons vandaag bevinden te raken, moeten alle stakeholders in de gezondheidszorg hun veranderingstalent gezamenlijk inzetten. We moeten allen samen werken vanuit een nieuw paradigma, dat een brede visie op gezondheid en gezondheidszorg vooropstelt,” zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College.

Het voorstel werd met meer dan 80% aanvaard. Enkel een groot deel van de vertegenwoordigers van de artsen stemde tegen. Van Gorp: “We vinden het wel jammer dat - ondanks het participatieve proces – een deel van de de beroepsgroep van de artsen zich niet kon vinden in het voorstel, net nu we voor grote hervormingen in de gezondheidszorg staan die een sterke gezamenlijke visie vragen.”

Net daarom heeft het Verzekeringscomité ervoor geopteerd om van bij de start van het begrotingsproces alle betrokkenen samen rond de tafel te brengen. Zorgverstrekkers, vertegenwoordigers van zorgvoorzieningen en ziekenfondsen hebben daarbij criteria afgesproken om keuzes te maken over de financiering van nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg. Van Gorp: “Het gaat daarbij onder meer over de haalbaarheid van voorstellen, de vermindering van gezondheidsongelijkheid, de budgettaire impact of het verband met afgesproken gezondheidszorgdoelstellingen.”

Het Verzekeringscomité heeft onder moeilijke werkomstandigheden een begroting voor 2024 opgesteld. In 2024 is de groeinorm van 2% deels geneutraliseerd door de verschillende regeringsmaatregelen inzake niet-besteedbare middelen. In de regeringsverklaring lazen we dat “de wettelijke groeinorm niet enkel zal dienen ter financiering van het volume-effect in de vraag, maar ook nieuwe zorginitiatieven moet mogelijk maken die mee ten diensten staan van het realiseren van de vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen en het verlagen van de patiëntenfactuur”. Deze nieuwe initiatieven zouden door de efficiëntiemaatregelen moeten gefinancierd worden. De koudwatervrees om deze efficiëntiewinsten beschikbaar te stellen buiten de eigen sector ten voordele van andere sectoren, legt een zware hypotheek op deze vernieuwing. 
 


Prescontact : 
Liesbeth Roelandt: liesbeth.roelandt@mloz.be - 0479 21 52 48