Vaccinatie in Brussel: de ziekenfondsen engageren zich nog meer

Intermutualistisch persbericht - Al maandenlang zetten de verzekeringsinstellingen die de ziekenfondsen vertegenwoordigen zich hard in om de COVID-19-crisis te beëindigen. Ze werken mee aan de contact tracing en begeleiden de meest kwetsbare mensen tijdens deze pandemie. Nu gaan ze nog een stap verder door mee te werken aan de sensibiliseringscampagnes en toegankelijkheid van de vaccinatie in Brussel. Zo geven de verzekeringsinstellingen gehoor aan de oproep van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) om haar bij te staan.
Thema
Preventie
Organisatie van de zorg
Datum

Als actor in de eerste lijn is het de rol van de ziekenfondsen om hun leden te begeleiden. Daarom zullen de Brusselse ziekenfondsen nu extra ondersteuning bieden op drie verschillende assen:  door zelf vaccinatiesatellieten te openen, extra preventiemedewerkers bij belangrijkere opdrachten in te zetten en te sensibiliseren in scholen. “Deze acties stemmen overeen met onze waarden als ziekenfondsen. Het is immers onze rol om onze leden te ondersteunen en hun capaciteit om beslissingen te nemen in verband met hun gezondheid te versterken’, benadrukt Xavier Brenez van het Brusselse Intermutualistische College.

Vaccinatiesatellieten

De komende dagen worden in drie agentschappen van Brusselse ziekenfondsen vaccinatieplekken opgericht. Deze satellieten worden opgezet in overleg met de gemeenten en de community health workers. Iedereen kan er terecht zonder afspraak. Een coördinerende arts, een verpleegkundige en een administratief medewerker zijn permanent aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Op 11 oktober opende de eerste satelliet haar deuren in het ziekenfondsagentschap op de Anspachlaan 17, in het centrum van de stad. Vandaag brengt Brussels minister van Gezondheid Alain Maron een bezoek aan het agentschap.

“Wij werken al enkele maanden zeer nauw samen met de verschillende ziekenfondsen. Ik wil ze hierbij dan ook hartelijk bedanken. Door nieuwe vaccinatiemogelijkheden te voorzien in de agentschappen wordt vaccinatie nog toegankelijker en neemt de sociale gezondheidsongelijkheid af.”

Preventiemedewerkers

Sinds mei contacteren 15 preventiemedewerkers proactief de alleenstaande 65-plussers in Brussel die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VV).

Hun taak bestaat erin informatie te verstrekken, vragen over vaccinatie te beantwoorden, preventief gedrag in het kader van COVID-19 aan te moedigen en hulp of diensten aan te bieden aan personen met specifieke behoeften.

Het team van preventiemedewerkers is net uitgebreid met 5 extra voltijdse medewerkers, die specifiek een jonger publiek tussen 35 en 44 jaar zullen contacteren. Door deze doelgroep aan te spreken, kan ook de vaccinatie van kinderen (12-15 jaar) ter sprake komen. Dit onderwerp leidt immers nog steeds tot bezorgdheid bij de bevolking. Adolescenten hebben namelijk de goedkeuring van hun ouders nodig, vooraleer ze gevaccineerd kunnen worden.

Dit project past in het kader van een innovatief partnerschap tussen verschillende verenigingen in de sector van de gezondheidspromotie, de administraties van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), en uiteraard de ziekenfondsen. Voor Inge Neven, verantwoordelijke voor het COVID-19-beleid van de GGC, brengt de mobilisering van de ziekenfondsen de Brusselse vaccinatiecampagne dichter bij de mensen.

Sensibilisering in de scholen

De ziekenfondsen zullen nu ook de sensibiliseringscampagnes in een 40-tal Brusselse scholen versterken. Dankzij hun hulp konden het aantal sensibiliseringacties in de scholen worden verdubbeld, vergeleken met wat initieel voorzien was door de Brusselse minister van Onderwijs Caroline Désir.

De sensibilisering zal gebeuren door een duo: een animator uit de sector van de jongerenorganisaties of een preventiemedewerker, en een (para)medisch expert. Zij bezoeken de klassen van het 4de, 5de, 6de en 7de middelbaar. Dit duo zal objectieve informatie geven aan de leerlingen, leerkrachten en ouders, zodat zij in staat zijn een weloverwogen beslissing te nemen. Door iemand van de ziekenfondsen en iemand van de jongerenorganisaties samen te zetten, krijgen de leerlingen correcte informatie om een evenwichtig standpunt te vormen over de vaccinatie. Dit laat de jongeren toe om als een verantwoordelijk burger, actief en solidair, maar met de nodige kritische blik, deel te nemen aan de vaccinatie. 

Deze stap kan scholieren (16 jaar en ouder) dus helpen om een geïnformeerde keuze te maken wanneer ze de uitnodiging voor hun vaccinatie ontvangen: ze kunnen zich ofwel laten vaccineren in hun school (door de teams van de diensten Gezondheidspromotie op school), ofwel in een vaccinatiesatelliet.