Succesvolle sensibilisering rond geneesmiddelengebruik bij thuiswonende gepolymediceerde 75-plussers

Het geneesmiddelengebruik bij oudere personen verdient bijzondere aandacht, aangezien een groot deel van hen lijdt aan één of meerdere chronische ziektes.
Om gepolymediceerde leden meer bewust te maken van hun geneesmiddelengebruik, en hen te oriënteren richting verschillende diensten die hen kunnen helpen bij de correcte opvolging van hun medicatiegebruik startten de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2022 een succesvolle campagne. Lees in deze studie meer over het onderzoek en de resultaten. 

Thema
Geneesmiddelen
Datum
polymédication