Langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit omwille van psychosociale aandoeningen

Een studie uitgevoerd door het IMA en het RIZIV belicht de risicofactoren voor langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit als gevolg van een psychosociale aandoening. Deze studie biedt betere inzichten in personen die vanwege psychosociale aandoeningen niet kunnen werken. Hierin werd nagegaan welke personen een groter risico lopen om niet hersteld te zijn en na een jaar nog niet in staat om weer aan het werk te gaan. De studie stelt een eerste voorspellingsmodel voor dat het gezondheidsbeleid en de opvolging van patiënten door adviserend artsen en hun teams zou kunnen verbeteren.

Thema
Arbeidsongeschiktheid
Datum
mental-health-support

Tussen 2008 en 2022 is het aantal mensen in invaliditeit verdubbeld, waardoor de mijlpaal van 500.000 in 2022 werd overschreden. Volgens statistieken van het RIZIV lijdt 36,9% van deze personen die langer dan een jaar niet kunnen werken aan psychosociale aandoeningen, en twee derde van deze groep lijdt aan depressie of burn-out. Tussen 2016 en 2022 is het aantal personen in invaliditeit die lijden aan een van deze twee aandoeningen met bijna 50% gestegen.

Het IMA en het RIZIV hebben hun gegevens hieromtrent samengebracht, met als resultaat een studie naar het profiel van personen die langer dan zes maanden niet kunnen werken als gevolg van een psychosociale aandoening en naar de factoren die een impact hebben op de overgang in invaliditeit (vanaf één jaar arbeidsongeschiktheid). De focus lag op de drie meest voorkomende psychosociale aandoeningen: stemmingsstoornissen (meestal depressie), burn-out en angststoornissen.