10 minuten gezond: burn-out

De eerste podcast van de Onafhankelijke Ziekenfondsen ‘10 minuten gezond’ is beschikbaar en duikt meteen in een brandend actueel onderwerp: burn-out.

In België is 1 op de 3 personen in arbeidsongeschiktheid omwille van een mentale aandoening, waarvan een groot deel te wijten is aan burn-out. De cijfers blijven maar stijgen en dit heeft een aanzienlijke impact op het absenteïsme. Ruud Saerens, expert strategische vertegenwoordiging bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, is de gast in deze eerste podcast om meer duidelijkheid te scheppen rond het onderwerp.

Thema
Arbeidsongeschiktheid
Geestelijke gezondheid
Datum
symposium incapacite travail 2023

Vijf belangrijke inzichten van deze aflevering

  • Burn-out is een groeiend maatschappelijk probleem in België, met een toename van arbeidsongeschiktheid van bijna 50% tussen 2016 en 2021.
  • Burn-out wordt gekenmerkt door emotionele, fysieke en psychische uitputting, demotivatie en een gevoel van persoonlijke onbekwaamheid.
  • Het taboe rondom mentale gezondheid moet worden doorbroken, zowel in de privé- als beroepsomgeving.

     

  • Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van burn-out door aandacht te besteden aan werkdruk, autonomie en sociale steun.
  • De terugkeer naar werk na een burn-out vereist maatwerk en het identificeren van stressfactoren en oplossingen.

Luister hoe expert Ruud Saerens ons inzicht geeft in dit fenomeen en naar hoe we het kunnen begrijpen en voorkomen. 

Ontdek waarom burn-out niet alleen op de werkvloer voorkomt. Hoe herken je signalen en herstel je de balans? Werkgevers spelen hierin ook een cruciale rol.