Wie zijn we ?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen 4 ziekenfondsen.

  • OZ
  •  
  • Partenamut
  • Freie Krankenkasse
  • Partena

Onze ambitie?  Een proactieve en innoverende rol spelen ten dienste van de gezondheid van onze leden. Zonder onze solidaire aanpak zonder winstoogmerk te verloochenen, willen we evolueren naar een model van gezondheidsdiensten. Daarvoor ontwikkelen we vernieuwende diensten en dekkingen, op maat van de noden van onze leden en de samenleving. Wij maken het verschil met onze onafhankelijkheid. We zijn aan geen enkele politieke beweging verbonden en we zijn geen zorgverleners (we beheren geen ziekenhuizen, apotheken, …). Wel zijn we heel erg begaan met de bescherming van onze 2,2 miljoen leden. Wij gaan voor een duurzaam en transparant zorgbeleid, waarbij de inbreng van de burger/patiënt centraal staat. We garanderen voor iedereen de toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Onze bestaansreden? De terugbetaling van geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid van onze leden verzekeren, in het kader van de verplichte ziekteverzekering. We informeren ook de burgers, gezondheidsprofessionals en overheidsinstanties over alle mogelijke onderwerpen rond gezondheid. Daarnaast doen we er alles aan om het lichamelijke en geestelijke welzijn van de bevolking te promoten.

Onze 3 algemene missies:

  • Een wettelijke gesprekspartner zijn van de overheden en de actoren van de verplichte ziekteverzekering.  Als co-beheerder van het gezondheidssysteem nemen we deel aan de uitwerking van het gezondheidsbeleid, onderhandelen we over de tarifaire akkoorden met de zorgverleners en waken we over de duurzaamheid van het systeem
  • Een expertisecentrum voor specifieke materies zijn, zoals de Belgische en Europese reglementering, medische en juridische zaken, strategische studies en internationale relaties
  • Een dienstencentrum zijn voor de 5 Onafhankelijke Ziekenfondsen voor een hele reeks activiteiten: informatie, belangenverdediging, ontwikkeling van eigen tools, tarificatie, enz.
 
Onze 4 ziekenfondsen

De overheid kan niet alle gezondheidszorg onbeperkt dekken. Daarom ontwikkelen wij voor onze leden, in het kader van de aanvullende verzekering, een breed scala van diensten en voordelen dat een tegenwicht biedt aan de voortdurende stijging van de medische kosten. Ontdek hier al de voordelen die onze ziekenfondsen aanbieden.
 

Hoe gaan de Onfhankelijke Ziekenfondsen te werk ?

Wij zijn een verzekeringsinstelling, bestuurd door meerdere instanties. De Algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden die voor 6 jaar worden verkozen door de Algemene vergaderingen van onze ziekenfondsen. De Algemene vergadering beslist daarnaast over de jaarlijkse budgetten en over de verkiezing van de leden van de Raad van bestuur. Het Directiecomité bestaat uit de 4 Directeurs-generaal van onze 4 ziekenfondsen, de voorzitter en de Directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Dit bestuur is gebaseerd op de transparantie, ethiek en verantwoordelijkheid van alle actoren, binnen een economische benadering zonder winstoogmerk en in alle onafhankelijkheid.

De volledige statuten van de ziekenfondsen vind je hier.

Onze partners

Louvain Coopération

De ngo Louvain Coopération en de Onafhankelijke Ziekenfondsen strijden samen tegen armoede en ziekte. Én ze pleiten beide voor universele toegang tot geneeskundige verzorging. De Onafhankelijke ziekenfondsen engageren zich om Afrikaanse ziekenfondsen te ontwikkelen en hiervoor is Louvain Coopération hun partner in crime. Samen hebben ze de ziekenfondsen van Benin en Togo (Afrika) opgericht.

Louvain Coopération is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die in acht ontwikkelingslanden en op drie continenten (Afrika, Latijns-Amerika en Azië) actief is. In België zet Louvain Coopération informatie- en sensibiliseringsacties op touw en plaatst ze de ontwikkeling en relaties tussen Noord en Zuid op de politieke agenda.

Hier vind je een overzicht van de acties die de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Louvain Coopération de voorbije tien jaar organiseerden.

Stichting tegen Kanker

Zoveel mogelijk bereiken in de strijd tegen kanker, dat is de missie van Stichting tegen Kanker. De Stichting probeert niet alleen de kansen van kankerpatiënten te verhogen, maar wil ook hun levenskwaliteit verbeteren. Ook preventie krijgt een belangrijke plaats tussen de doelen van de Stichting. Om haar doelen te bereiken, roept Stichting tegen Kanker de hulp in van iedereen die tegen kanker wil vechten: ze kan rekenen op meer dan 150.000 sponsors.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen nemen sinds 2016 actief deel aan de Levensloop voor Bedrijven. Tijdens dit evenement lopen werknemers van verschillende ondernemingen en grote organisaties een 24-urenestafette voor de strijd tegen kanker. Dit event vindt eind september plaats in het Koning Boudewijnstadium in Brussel. 

Meer weten? Ga naar de site van Stichting tegen kanker.

Foto’s van de Levensloop voor Bedrijven 2017

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een internationale ngo met een afdeling in België.  Zij komen op voor groepen die ook vandaag nog altijd geen medische verzorging krijgen. Zij helpen de mensen die hun recht op kwaliteitsvolle verzorging niet kunnen laten gelden.

Dokters van de Wereld werkt met netwerk van 380 vrijwilligers, waarvan zowel zorgprofessionals als andere mensen deel uitmaken. Ze bereiken achtergestelde groepen als daklozen, mensen zonder papieren, sekswerkers, druggebruikers, kwetsbare vrouwen…  Dokters van de Wereld biedt mobiele raadplegingen aan en beschikt over vier medische centra in Oostende, Antwerpen, Brussel en La Louvière.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen ondersteunen een tandartsenkabinet in Brussel, want tandverzorging is geen evidentie voor kwetsbare mensen. Eén op de drie minderbedeelden stelt zijn of haar tandartsbezoek voortdurend uit.