Wie zijn we?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen 3 ziekenfondsen.

Hoe onderscheiden we ons? Onze onafhankelijkheid. We zijn aan geen enkele politieke beweging verbonden en we zijn geen zorgverleners (we beheren geen ziekenhuizen, apotheken, …). Wel zijn we heel erg begaan met de bescherming van onze 2,2 miljoen leden. Wij gaan voor een duurzaam en transparant zorgbeleid, waarbij de inbreng van de burger/patiënt centraal staat. We garanderen voor iedereen de toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Onze ambitie?  Een proactieve en innoverende rol spelen ten dienste van de gezondheid van onze leden. Zonder onze solidaire aanpak zonder winstoogmerk te verloochenen, willen we evolueren naar een model van gezondheidsdiensten. Daarvoor ontwikkelen we vernieuwende diensten en dekkingen, op maat van de noden van onze leden en de samenleving. 

Onze bestaansreden? De terugbetaling van geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid van onze leden verzekeren, in het kader van de verplichte ziekteverzekering. We informeren ook de burgers, gezondheidsprofessionals en overheidsinstanties over alle mogelijke onderwerpen rond gezondheid. Daarnaast doen we er alles aan om het lichamelijke en geestelijke welzijn van de bevolking te promoten.

Onze 3 algemene missies:

  • Een wettelijke gesprekspartner zijn van de overheden en de actoren van de verplichte ziekteverzekering.  Als co-beheerder van het gezondheidssysteem nemen we deel aan de uitwerking van het gezondheidsbeleid, onderhandelen we over de tarifaire akkoorden met de zorgverleners en waken we over de duurzaamheid van het systeem
  • Een expertisecentrum voor specifieke materies zijn, zoals de Belgische en Europese reglementering, medische en juridische zaken, strategische studies en internationale relaties
  • Een dienstencentrum zijn voor de 3 Onafhankelijke Ziekenfondsen voor een hele reeks activiteiten: informatie, belangenverdediging, ontwikkeling van eigen tools, tarificatie, enz.
 
Onze 3 ziekenfondsen

De overheid kan niet alle gezondheidszorg onbeperkt dekken. Daarom ontwikkelen wij voor onze leden, in het kader van de aanvullende verzekering, een breed scala van diensten en voordelen dat een tegenwicht biedt aan de voortdurende stijging van de medische kosten. Ontdek hier al de voordelen die onze ziekenfondsen aanbieden.
 

Partenamut Mutualité Libre
Boulevard Louis Mettewie 74-78 - 1080 Bruxelles
www.partenamut.be
Helan Onafhankelijk Ziekenfonds
Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk
www.helan.be
Freie Krankenkasse
Haupstrasse 2 - 4760 Büllingen
www.freie.be
Hoe gaan de Onfhankelijke Ziekenfondsen te werk?

Wij zijn een verzekeringsinstelling, bestuurd door meerdere instanties. De Algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden die voor 6 jaar worden verkozen door de Algemene vergaderingen van onze ziekenfondsen. De Algemene vergadering beslist daarnaast over de jaarlijkse budgetten en over de verkiezing van de leden van de Raad van bestuur. Het Directiecomité bestaat uit de 3 Directeurs-generaal van onze 3 ziekenfondsen, de voorzitter en ook de Adjunct Directeur-generaal en de Directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Dit bestuur is gebaseerd op de transparantie, ethiek en verantwoordelijkheid van alle actoren, binnen een economische benadering zonder winstoogmerk en in alle onafhankelijkheid.

De volledige statuten van de ziekenfondsen vind je hier.

Jaarverslag

rapport annuel jaarverslag 2021

2021, een jaar van continuïteit, maar met nieuwe kansen...

Het jaarverslag 2021 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen maakt de balans op van een jaar dat gekenmerkt is door continuïteit, meer bepaald met betrekking tot de sanitaire crisis, maar bood ook heel wat nieuwe kansen.
De begeleiding van de meest kwetsbaren,  de geestelijke gezondheid van de jongeren, een nieuw functioneringsmodel,…
Ontdek alle markante feiten van dit speciale jaar in het jaarverslag 2021!

Lees hier ons jaarverslag 2021!