Denk je dat een zorgverlener of –instelling verzorging factureert die niet werd toegediend? Vermoed je nog een andere onregelmatigheid binnen de gezondheidszorg? Dan kan je dat vanaf nu melden!

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben een contactpunt geopend waar je terecht kan voor onregelmatigheden of fraude in het kader van geneeskundige verzorging.

Meld een onregelmatigheid via dit online formulier.

Je kan dit formulier ook terugvinden op de site van elk van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

We onderzoeken je melding in detail en zullen het RIZIV contacteren als er meer controles nodig zijn. We zullen je contactgegevens en identiteit natuurlijk niet meedelen aan de betrokken zorgverlener of instelling.

Vanwege privacyredenen kunnen we je achteraf ook niet informeren over een eventuele sanctie voor de betrokkene(n).

Dit contactpunt is één van de concrete verwezenlijkingen van het ‘Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016-2017’, uitgewerkt door het RIZIV op vraag van de Minister van Volksgezondheid.

Het doel van dit plan is om frauduleuze facturaties, medische overconsumptie en verspilling te verminderen. 

Lees ook