Louvain Coopération is een niet-gouvernementele organisatie die in acht ontwikkelingslanden en op drie continenten (Afrika, Latijns-Amerika en Azië) actief is. De organisatie heeft in de Afrikaanse landen Bénin en Togo, met steun van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, met succes ziekenfondsen opgezet.  

Gezamenlijke prioriteiten

De toegang verzekeren van gezinnen tot zorg van aanvaardbare kwaliteit is een fundamentele doelstelling van de samenwerking. Deze laatste resulteerde in opmerkelijk goede cijfers. Van de 0- tot 5-jarigen die aangesloten zijn bij een ziekenfonds in Bénin, is het sterfecijfer 63% lager dan bij diezelfde groep kinderen in de algemene populatie. Daarnaast is de zelfredzaamheid en de autonomie van de mensen in Benin en Togo toegenomen door succesvolle alfabetiseringsprojecten en de integratie van onder meer vrouwen in coöperaties.

Christian Horemans, Expert Internationale Zaken bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, beantwoordt in onderstaande video de vraag ‘Waarom steunen de Onafhankelijke Ziekenfondsen projecten in Afrika’?


Acties

Christian Horemans legt uit hoe de samenwerking met Louvain Coopération eruitziet.

Sinds maart 2006 nemen we actief deel aan het project LISA (Lutte intégrée pour la sécurité alimentaire dans l’Atakora Ouest) van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) en de ngo Louvain Coopération in Benin. Dit project omvat 3 grote doelstellingen:

  • meer gezinnen helpen om hun eigen levensonderhoud te verzekeren
  • de dynamiek en de onderhandelingscapaciteit van de bevolking vergroten, wetende dat ze kwetsbaar is voor politieke en economische actoren
  • de toegang van gezinnen tot medische verzorging van aanvaardbare kwaliteit verbeteren

Meer info

Lees ook