Dokters van de Wereld is een internationale organisatie met een afdeling in België. Het biedt medische consultaties en basiszorg aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Desondanks ons alom geprezen gezondheidssysteem glippen heel wat personen in kwetsbare situaties door de mazen van het net en hebben zij geen of nauwelijks toegang tot basiszorg.

Gezamenlijke prioriteiten

Dokters van de Wereld sluit aan bij de filosofie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: streven naar een toegang tot zorg voor iedereen. Het feit dat ze medische zorg aanbieden bij kwetsbare groepen in België én dit tegelijk combineren met een re-integratie in het reguliere zorgsysteem, is een van de redenen van het partnerschap.

Lees hier het interview met Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, over de samenwerking met Dokters van de Wereld.

Acties

Dankzij onder meer de steun van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bereikt de Medibus daklozen, mensen zonder papieren en druggebruikers in Brussel. Dat komt neer op zo’n 1200 contacten per jaar. Op die manier helpen mobiele teams met geëngageerde vrijwillige artsen en verpleegkundigen mensen die zich moeilijk of niet kunnen verplaatsen. Bekijk hieronder een reportage over de Medibus in Brussel.


 

Dokters van de Wereld is één van de medische partners van het gekende Winterplan, met kortetermijnopvang en noodhulp gedurende de moeilijkste maanden van het jaar. Daarnaast hebben zij ook aandacht voor een structureel antwoord op deze noden, voor de herintegratie van thuislozen in het reguliere zorgsysteem. Kom er meer over te weten in deze video.


 

Tijdens de COVID-19-periode sensibiliseren Dokters van de Wereld rond het voorkomen van het coronavirus en zetten zij triagecentra op in Brussel.  Om dit te kunnen dragen, gaven de Onafhankelijke Ziekenfondsen extra financiële ondersteuning.

Meer info

 

Lees ook