24/01/2019
De Afrikaanse ziekenfondsen hebben de laatste 20 jaar een stevige evolutie doorgemaakt, maar ze staan nog voor grote uitdagingen. Daarom hebben ze op de conferentie van Lomé in Togo hun noden en eisen vastgelegd in een nieuwe verklaring.

Nood aan politieke erkenning en financiële steun

De Afrikaanse ziekenfondsen kunnen een essentiële rol spelen bij het creëren van een universele gezondheidsdekking in het continent. Om die rol te vervullen in de toekomst, hebben ze wel politieke erkenning en financiële steun van de Afrikaanse overheden nodig. Die eisen leggen ze op tafel in de Verklaring van Lomé, een document dat integraal werd goedgekeurd door de 250 deelnemers aan de conferentie van Lomé. De ziekenfondsen vragen onder meer om wettelijke en financiële steun van de overheden, een verplichte aansluiting bij een ziekenfonds, een grote verantwoordelijkheid bij het uitwerken van een universele gezondheidsdekking en sociale bescherming, …

Mutualistische beweging in Afrika versterken

Al bijna 13 jaar bundelen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de ngo Louvain Coopération de krachten om de mutualistische beweging in Togo en Benin te versterken. Die samenwerking is intussen ook verlengd tot 2021. Ook de conferentie en de verklaring van Lomé hebben we in het kader van dat partnership mee voorbereid, met een specifieke focus op de rondetafelgesprekken over de verplichte aansluiting bij een Afrikaans ziekenfonds.

Meer info?

Neem contact op met Christian Horemans, Expert Internationale Zaken bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: christian.horemans@mloz.be