M-Team

Redirection vers MLOZ.be dans 10 secondes. Aller sur MLOZ.be maintenant

Doorverwijzing naar MLOZ.be in 10 seconden. Ga nu naar MLOZ.be

Le site web de la société M-team n'existe plus

M-team et les Mutualités Libres ont effectué un rapprochement stratégique.

M-team est devenu depuis le 02 octobre 2017 le département IT des Mutualités Libres et s'appellera dorénavant MLOZ IT.

Tous les postes vacants de profils IT seront consultables sur le site des Mutualités Libres www.mloz.be/jobs ou sur notre compte Linkedin.


De website van het bedrijf M-team bestaat niet meer.

M-team en de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn strategisch samengevoegd: sinds 2 oktober 2017 is M-team het IT-departement van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en heet MLOZ IT.

Alle vacatures voor IT-profielen staan nu op de website van de Onafhankelijke Ziekenfondsen www.mloz.be/jobs of op onze LinkedIn account.