Expert Economische en Wetenschappelijke Materies

Als Expert Economische en Wetenschappelijke Materie verzamel, bestudeer en behandel je data en wetenschappelijke bronnen om er nuttige informatie uit te halen voor intern gebruik en externe communicatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en het beheren van studies en projecten die informatie opleveren waarmee de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun standpunten rond de verplichte en aanvullende verzekering kunnen onderbouwen.

Adviserend Geneesheer (Ganshoren/Halle)

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) groepeert 5 ziekenfondsen. Deze pluralistische en onafhankelijke groep verzekert momenteel meer dan 2 miljoen mensen.

Als dynamische en moderne zorgverzekeraars staan de Onafhankelijke Ziekenfondsen volledig los van politieke of religieuze instanties. Daardoor kunnen we ons volledig richten op wat écht belangrijk is: een uitstekende dienstverlening aan onze leden.

Business Analist

Als Business Analist analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, bv. Geneeskundige Verzorging, Medical – Geneeskundige Verzorging, Medical IT, Regionale Materies, Uitkeringen & Financieel Beheer, of Klantenbeheer. Je definieert oplossingen die de noden van jouw business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten van je domein.

Wat behoort zoal tot jouw verantwoordelijkheden?

Expert Ziekte-en Invaliditeitsverzekering - Internationale Verdragen

Als Expert Ziekte-en Invaliditeitsverzekering ben je verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van wijzigingen van specifieke materies in de reglementering binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit geval gaat het om het domein van de Internationale Verdragen.
Wat verwachten wij concreet van een Expert Ziekte- en Invaliditeitsverzekering?
- Dat je het standpunt van de Landsbond extern vertegenwoordigt, bijvoorbeeld tijdens een vergadering in het RIZIV.

Expert Ziekte-en Invaliditeitsverzekering - Zorgkas

Als Expert Ziekte-en Invaliditeitsverzekering ben je verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van wijzigingen van specifieke materies in de reglementering binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit geval gaat het om het domein van de Zorgkas.

Wat verwachten wij concreet van een Expert Ziekte- en Invaliditeitsverzekering?

- Dat je het standpunt van de Landsbond extern vertegenwoordigt, bijvoorbeeld tijdens een vergadering in het RIZIV.

Interne Auditor

Een interne auditor licht de interne risico’s en controlemechanismen door. Het is ook zijn taak om verbeteringsacties voor te stellen, zodat de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en zijn 5 ziekenfondsen hun activiteiten beheersen en hun doelstellingen kunnen bereiken.

Manager Zorgkas Onafhankelijke Ziekenfondsen

De Zorgkas is een initiatief van de Vlaamse Overheid in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. De Zorgkas zorgt onder andere voor de dienstverlening van de Vlaamse zorgverzekering, verplicht voor iedereen van 26 jaar en ouder. Via de Zorgkas kunnen zorgbehoevenden, wonend in een erkend rusthuis, rust-en verzorgingstehuis of psychiatrisch ziekenhuis alsook zorgbehoevenden die thuis wonen en hulp krijgen van familie of professionele hulpverleners, andere (niet-medische) kosten zoals hulp in het huishouden, poetshulp edm een extra forfaitaire bijdrage ontvangen.