Hoe kunnen de gezondheidsgegevens optimaler gebruikt worden, ten voordele van de patiënt maar ook ten voordele van innovatie en onderzoek? Dat is de centrale vraag die de Europese Commissie tracht te beantwoorden met haar voorstel voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Het is een zeer ambitieus voorstel met een belangrijke impact op de gezondheidszorg, met een bijzondere aandacht voor het secundair gebruik van gezondheidsgegevens.
Lees verder
Ondanks waarschuwingen, aanbevelingen en zelfs een rechterlijke veroordeling heeft België nog steeds geen coherente nationale wetgeving om de klimaaturgentie aan te pakken. Op dit moment is het enige gemeenschappelijke instrument waarover de verschillende entiteiten beschikken het Nationale Energie- en Klimaatplan (NEKP). Jammer genoeg voldoet dit plan helemaal niet aan de Europese en internationale eisen. De Klimaatcoalitie eist dat dit plan een echte hefboom wordt om België sneller op een klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig pad te brengen. De federale regering kondigde net een initiatief aan dat een eerste stap kan zijn, maar het moet een nationale dimensie krijgen en worden geïntegreerd in de voorbereiding van het NEKP.
Lees verder
Het komt deze week reeds enkele dagen sporadisch in het nieuws: de ziekenvervoerders vragen hogere tarieven en ondernemen hiervoor drastische acties. Concreet zullen de ziekenvervoerders enkel nog ritten uitvoeren op basis van hun eigen tarieven die veel hoger liggen dan de gewoonlijke contractueel afgesproken prijzen. Zij nemen dit initiatief om de sterk gestegen kosten te compenseren.
Lees verder
De institutionele hervormingen kregen een prominente plaats in het federale regeerakkoord. Met de lancering van de online raadpleging wordt er een tandje bijgestoken in het publieke debat. Sinds de start van de pandemie roepen meer en meer stemmen om een 7e staatshervorming die onder meer de knelpunten in ons gezondheidszorgsysteem moet oplossen. Dit terwijl de uitvoering van de 6e staatshervorming nog steeds lopende is. De vraag is dan ook: kan onze gezondheidszorg zich wel een nieuwe staatshervorming permitteren?
Lees verder
Hoe meer verkeer, hoe hoger de concentratie stikstofdioxide (NO2). Dat is een van de conclusies van CurieuzenAir, een burgerparticipatieproject waarbij de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via 3.000 meetpunten geanalyseerd werd. Wanneer men de nieuwe meetresultaten met deze uit het verleden vergelijkt, is het duidelijk dat de luchtkwaliteit in Brussel steeds beter wordt. Maar er is nog werk aan de winkel, zeker nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in 2021 de normen voor luchtkwaliteit verstrengd heeft.
Lees verder
Omdat de gezondheidsrisico’s van de vervuiling door 3M niet werden gecommuniceerd door de bevoegde instanties, bleven omwonenden in Zwijndrecht jarenlang vervuilde groenten en eieren van eigen kweek opeten. Je oogst uiteraard wat je zaait, en in dit geval schadelijke chemicaliën. Media-aandacht voor het communicatieverzuim van Vlaamse overheden over de Oosterweelwerken is absoluut noodzakelijk, maar nog te weinig wordt benadrukt dat PFAS en andere hormoonverstorende stoffen zich lang niet enkel in Zwijndrechtse tuinen bevinden. Hormoonverstoorders zijn in zowat alle dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen te vinden (cosmetica, kledij, voedselverpakkingen). Maar uit een bevraging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat 62% van de Vlamingen nog nooit van hormoonverstorende stoffen gehoord heeft...
Lees verder
Arbeidsongeschiktheid van meer dan 12 maanden, ofwel ‘invaliditeit’, komt nog te vaak voor in België en hiervoor moeten we inspanningen doen. Het aantal mensen in arbeidsongeschiktheid van meer dan 12 maanden zou moeten dalen, maar stijgt evenwel structureel (elk jaar met bijna 5%). In 2020 bedroeg dit zelfs 10,7% van de totale bevolking van werknemers in de privésector en werkzoekenden. Een paradigmaverschuiving, met een hogere focus op de erkenning van de resterende capaciteiten in plaats van de verloren capaciteiten, en op de individualisering van de trajecten voor de terugkeer naar het werk, moet naar voren geschoven worden.
Lees verder
[Open brief] - De ongelijke verdeling van vaccins verhoogt het risico op besmettelijker en vaccinresistente varianten zoals we momenteel vaststellen. Na de deltavariant, veroorzaakt de Omicronvariant een nieuwe wereldwijde golf van besmettingen. Hierdoor moeten bijkomende booster dosissen ingezet worden, wat de ongelijke verdeling nog verder doet toenemen en een risico inhoudt voor het ontstaan van nieuwe varianten. Op die manier worden de duur van de pandemie en de economische en sociale gevolgen ervan alleen maar langer.
Lees verder
Deze zomer kwamen de gevolgen van de klimaatverandering wel heel dicht bij onze deur. De overstromingen en extreme regenval die we de voorbije maanden meemaakten, zijn hier een voorbeeld van. De Europese Centrale Bank berekende recent dat de kost van de klimaatverandering vele malen hoger ligt dan de kostprijs van de groene transitie. Wetenschappelijk gezien is er geen speld tussen te krijgen, en toch blijven we prutsen in de marge. De klimaatverandering heeft bovendien dramatische gevolgen voor onze gezondheid. Daarom zijn de komende weken zo cruciaal.
Lees verder