Deze zomer kwamen de gevolgen van de klimaatverandering wel heel dicht bij onze deur. De overstromingen en extreme regenval die we de voorbije maanden meemaakten, zijn hier een voorbeeld van. De Europese Centrale Bank berekende recent dat de kost van de klimaatverandering vele malen hoger ligt dan de kostprijs van de groene transitie. Wetenschappelijk gezien is er geen speld tussen te krijgen, en toch blijven we prutsen in de marge. De klimaatverandering heeft bovendien dramatische gevolgen voor onze gezondheid. Daarom zijn de komende weken zo cruciaal.
Lees verder
Door de pandemie daverde onze samenleving op zijn grondvesten en werden velen tot het uiterste geduwd. Hoewel er vandaag nieuwe varianten opduiken, gaat het stof stilaan liggen en is er tijd voor analyse. Er zijn heel wat lessen te trekken voor het toekomstige gezondheidsbeleid. De ziekenfondsen hebben tijdens de crisis een sleutelrol gespeeld en lieten zien dat ze zich snel kunnen aanpassen.
Lees verder
De cijfers zijn duizelingwekkend: eind 2021 zal naar schatting bijna een half miljoen mensen meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn en dus het statuut van invalide hebben. Het aantal invaliden in België steeg tussen 2010 en 2020 met meer dan 71 %: ze zijn nu met 1,5 keer meer dan het aantal werklozen. Voor de overheidsuitgaven betekent dit dat er nu 12 % van de totale begroting van de sociale zekerheid, d.w.z. bijna 9 miljard euro, wordt besteed aan arbeidsongeschiktheid.
Lees verder
Een vervuild milieu en leefomgeving heeft een belangrijke impact op onze gezondheid. Dat stelt vandaag niemand nog in vraag. Maar de stap om daar daadwerkelijk iets aan te doen, verloopt moeizaam. Europa probeert de lidstaten in de goede richting te manoeuvreren, onlangs nog met het nieuwe actieplan met een duidelijke doelstelling: zero pollution. En België kan wat extra motivatie en inspiratie gebruiken, zoals een recent OESO-rapport aantoonde. Onze gezondheid vraagt vandaag een sense of urgency in het Belgische beleid.
Lees verder
We naderen het einde van 2020, het coronajaar. Het virus heeft ons leven ingrijpend veranderd, en we zijn blij dat we over een sterke gezondheidszorg en sociale zekerheid beschikken. Dat is niet overal het geval. Ook in Afrika onderstreept COVID-19 het belang van gezondheidszorg en ziekteverzekering, maar er is nog een lange weg af te leggen. België en Europa kunnen hier mee hun schouders onder zetten.
Lees verder