Een vervuild milieu en leefomgeving heeft een belangrijke impact op onze gezondheid. Dat stelt vandaag niemand nog in vraag. Maar de stap om daar daadwerkelijk iets aan te doen, verloopt moeizaam. Europa probeert de lidstaten in de goede richting te manoeuvreren, onlangs nog met het nieuwe actieplan met een duidelijke doelstelling: zero pollution. En België kan wat extra motivatie en inspiratie gebruiken, zoals een recent OESO-rapport aantoonde. Onze gezondheid vraagt vandaag een sense of urgency in het Belgische beleid.
Lees verder
We naderen het einde van 2020, het coronajaar. Het virus heeft ons leven ingrijpend veranderd, en we zijn blij dat we over een sterke gezondheidszorg en sociale zekerheid beschikken. Dat is niet overal het geval. Ook in Afrika onderstreept COVID-19 het belang van gezondheidszorg en ziekteverzekering, maar er is nog een lange weg af te leggen. België en Europa kunnen hier mee hun schouders onder zetten.
Lees verder
Het is de gebruikelijke stelregel in crisisperiodes, een stelregel die getuigt van bewustwording en bereidheid om ons na de crisis opnieuw uit te vinden: “We moeten sterker uit de crisis komen.” Het is een hartenkreet die je in alle uithoeken van onze maatschappij hoort weerklinken. Hoewel we ons alleen maar kunnen verheugen over deze collectieve zoektocht naar een nieuwe wereld - waarvan we allemaal hopen dat die beter zal zijn - is de weg naar de hel nog steeds geplaveid met goede bedoelingen.
Lees verder
Vorige week besliste Europa de toestemming voor het gebruik van glyfosaat te verlengen tot december 2022. Toch wel een vreemd signaal in tijden van de Green Deal. De Hoge Gezondheidsraad riep naar aanleiding hiervan op om eindelijk werk te maken van “een duurzamere economie waarin glyfosaat geen plaats heeft”.
Lees verder
“Een versnipperd beleid heeft mensenlevens gekost.” Dat is de titel van een artikel in Het Laatste Nieuws. Die zin gaat over de gezondheidszorg van vandaag en komt uit de mond van Xavier Brenez, onze directeur-generaal. Wij, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, pleiten voor een grondige evaluatie van de gevolgen van de vorige staatshervormingen om zo duidelijke doelstellingen voor ons gezondheidsbeleid vast te leggen.
Lees verder