We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om over thema's rond gezondheidsbeleid regelmatig te berichten. 

LEES OOK ONS JAARVERSLAG 2021

Ontdek onze brochures

Personen met mentale gezondheidsproblemen extra vatbaar voor ernstige COVID-19

Eerder dit jaar verrichten de Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzoek naar het mentaal welzijn van de Belgische bevolking. Daarin stelden ze vast dat 1 op de 10 Belgen kampt met mentale gezondheidsproblemen. In een tweede luik van deze studie gaan ze dieper in op het verband tussen mentale gezondheidsproblemen en ernstige COVID-19. Interessante vaststelling: dat verband lijkt wederzijds. Dit zijn de belangrijkste conclusies.
Studies en analyses
23/08/2022

Prevalentie van kinderen met een speciale zorgnood en associatie met arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en werkloosheid onder hun ouders

België heeft geen of zeer weinig cijfers over kinderen met een speciale (zorg)nood. Hetzelfde geldt voor de impact op het leven van hun ouders. In hun laatste studie brengen de Onafhankelijke Ziekenfondsen enerzijds de situatie in kaart en leggen ze anderzijds verbanden tussen een kind met een speciale zorgnood en arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en werkloosheid bij de ouders.
Studies en analyses
19/07/2022

Psychosociale aandoeningen schieten verder de hoogte in, burn-out grootste stijger

Een recente analyse van de Onafhankelijke Ziekenfondsen toont een verdere stijging van het aantal psychosociale aandoeningen die leiden tot arbeidsongeschiktheid. De grootste stijging tekent zich af bij het aantal gevallen van burn-out, met een stijging van 66% tussen 2018 en 2021. Ook andere psychosociale aandoeningen gaan verder de hoogte in. De vooruitzichten zijn alarmerend en nopen tot meer aandacht voor preventie en re-integratietrajecten op maat.
Studies en analyses
06/07/2022

Geestelijk welzijn van Belgen in kaart

Hoeveel Belgen nemen antidepressiva? Wordt er regelmatig een beroep gedaan op psychotherapie? Wat is het verband tussen geestelijke gezondheidsproblemen en andere chronische aandoeningen? Wat is de invloed van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van de bevolking? De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben het geestelijk welzijn in kaart gebracht.
Studies en analyses
30/05/2022

Het belang van preventieve mond- en tandzorg

De OESO toont dat er in België een relatief hoge onvervulde behoefte is aan mond- en tandzorg bij mensen met lage inkomens, vergeleken met mensen met hoge inkomens: 11% van de personen met de laagste inkomens melden onvervulde behoeften aan mond- en tandzorg omwille van financiële redenen, afstand of wachttijden in 2017, vergeleken met slechts 0,4% van de personen met de hoogste inkomens.
Studies en analyses
18/03/2022

Gebruik van antidepressiva en psychotherapeutische verstrekkingen bij adolescenten

Hoe wordt een depressie bij adolescenten opgevolgd en behandeld? Hoeveel van hen slikken antidepressiva en wie schrijft deze voor? Is dit altijd aan te bevelen? De huidige pandemie herinnert ons dagelijks aan de noodzaak om zorg te dragen voor de geestelijke gezondheid van onze jongeren. Dus wat vertellen onze cijfers over de geestelijke gezondheidsproblemen bij adolescenten?
Studies en analyses
25/01/2022

Waarom deden Belgen in 2020 geen beroep op een zorgverlener?

Het voorbije decennium zagen we een systematische daling van het aantal niet-gebruikers van gezondheidszorg. Om meer te weten over het profiel van deze niet-gebruikers in 2020 stelden we een vragenlijst op om na te gaan wie geen gebruik maakt van gezondheidszorg en wat hun beweegredenen zijn. Die enquête werd verstuurd naar 129.094 leden (evenveel gebruikers als niet-gebruikers van gezondheidszorgen). 6.443 vragenlijsten werden gebruikt voor de analyse.
Studies en analyses
14/10/2021

Impact Covid-19 : focus op mentale gezondheidszorgen

Tijdens de pandemie was onze gezondheidszorg, en in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg beperkt, waardoor patiënten behandelingen hebben uitgesteld, met alle gevolgen van dien. De noodsituatie op gezondheidsgebied die door de pandemie werd veroorzaakt, toonde aan hoe moeilijk het is om geestelijke gezondheidszorg te verlenen.
Studies en analyses
08/10/2021

Pagina's