We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg. Health Forum verdwijnt (voor eventjes) : Health Forum neemt een pauze om later in 2020 terug te keren. 

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheid in de kijker. 

Lees ook ons jaarverslag 2019

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

Evolutie van psychosociale aandoeningen doorheen de arbeidsongeschiktheid

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis. En dat jonge werknemers, tussen 20 en 40 jaar, meer vatbaar blijken om thuis te zitten met een burn-out dan hun oudere collega’s.
Studies en analyses
10/12/2020

Chronische ziektes in België - Prevalentie en kosten 2010-2018

Chronisch zieken vertegenwoordigen 25 % van de bevolking en 70 % van de totale gezondheidsuitgaven. Dat blijkt uit de gegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Chronische aandoeningen wegen steeds meer op de uitgaven van de volksgezondheid, dat blijkt uit hun laatste studie. Tussen 2010 en 2018 zijn de gemiddelde uitgaven per patiënt voor chronische aandoeningen met 17 % gestegen!
Studies en analyses
24/11/2020

Steeds meer kinderen op bezoek bij de oogarts

Steeds meer (jonge) kinderen bezoeken een oogarts en moeten een bril dragen. Dat blijkt uit het aantal raadplegingen bij oftalmologen en terugbetalingen van optische hulpmiddelen voor kinderen. Tussen 2016 en 2018 bezocht meer dan een vierde van de kinderen die lid zijn van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een oogarts. Vanaf de leeftijd van 5 jaar stijgt dit zelfs tot 1 op de 3.
Studies en analyses
02/10/2020

Wat is het profiel van mensen in invaliditeit?

Meer dan 400.000 mensen zitten al langer dan een jaar ziek thuis. In deze studie buigen de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich over deze groep. Wat zijn hun kenmerken? Welke zorgverlening krijgen ze voor, tijdens en na de periode van 12 maanden primaire arbeidsongeschiktheid?
Studies en analyses
29/08/2019

Hoe regelmatig gaan ouderen op tandartsbezoek?

Tussen 2015 en 2017 bezocht 1 op de 3 van de 70-plussers geen enkele keer de tandarts. Vooral zorgafhankelijke ouderen krijgen amper (preventieve) mond- en tandzorg. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor een gestructureerd beleid rond mond- en tandzorg in woonzorgcentra en een concrete rol voor mondhygiënisten.
Studies en analyses
17/07/2019

Analyse van de prestaties gezondheidszorg van ouderen

We worden met z’n allen ouder en ouder. En dat gaat gepaard met de nodige kosten, want de gezondheidsuitgaven voor de ziekteverzekering stijgen met de leeftijd. Welke uitgaven zijn allemaal gelinkt aan de vergrijzing van onze bevolking? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gaan het na in een nieuwe studie!
Studies en analyses
14/05/2019

Hoe zit het met de seksuele gezondheid van onze jongeren?

Hoe zit het met het gebruik van anticonceptiemiddelen bij jongeren? Welke soa komt het meest voor? En wat met het aantal zwangerschappen bij jonge vrouwen? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gaan het na in de 5e editie van de KidOscope, onze barometer voor de gezondheid van kinderen en jongeren.
Studies en analyses
07/02/2019

Pagina's