Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen maakt de balans op van een jaar dat gekenmerkt is door continuïteit, meer bepaald met betrekking tot de sanitaire crisis, maar bood ook heel wat nieuwe kansen. De begeleiding van de meest kwetsbaren,  de geestelijke gezondheid van de jongeren, een nieuw functioneringsmodel,… Ontdek alle markante feiten van dit speciale jaar in het jaarrapport 2021!
Brochures
01/07/2022

Geestelijk welzijn van Belgen in kaart

Hoeveel Belgen nemen antidepressiva? Wordt er regelmatig een beroep gedaan op psychotherapie? Wat is het verband tussen geestelijke gezondheidsproblemen en andere chronische aandoeningen? Wat is de invloed van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van de bevolking? De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben het geestelijk welzijn in kaart gebracht.
Studies en analyses
30/05/2022

[PDF] Omgaan met dementie

‘Opa herkent me niet meer’, ‘moeder staart de hele tijd voor zich uit’, ‘ik verzorg mijn eigen zus als een kind’. Voor naasten van mensen met dementie zijn deze situaties vaak pijnlijk herkenbaar. Door de toenemende vergrijzing is dementie steeds meer aanwezig in onze maatschappij. Toch blijft het zowel voor de betrokkenen als voor de naasten vaak een taboe. Dementie is nochtans niets om je voor te schamen. Tal van personen komen ermee in aanraking, rechtstreeks of onrechtstreeks. ​​​​​​​ Deze brochure wil naasten van personen met dementie een beter begrip van de aandoening geven.
Brochures
14/04/2022

Het belang van preventieve mond- en tandzorg

De OESO toont dat er in België een relatief hoge onvervulde behoefte is aan mond- en tandzorg bij mensen met lage inkomens, vergeleken met mensen met hoge inkomens: 11% van de personen met de laagste inkomens melden onvervulde behoeften aan mond- en tandzorg omwille van financiële redenen, afstand of wachttijden in 2017, vergeleken met slechts 0,4% van de personen met de hoogste inkomens.
Studies en analyses
18/03/2022

Gebruik van antidepressiva en psychotherapeutische verstrekkingen bij adolescenten

Hoe wordt een depressie bij adolescenten opgevolgd en behandeld? Hoeveel van hen slikken antidepressiva en wie schrijft deze voor? Is dit altijd aan te bevelen? De huidige pandemie herinnert ons dagelijks aan de noodzaak om zorg te dragen voor de geestelijke gezondheid van onze jongeren. Dus wat vertellen onze cijfers over de geestelijke gezondheidsproblemen bij adolescenten?
Studies en analyses
25/01/2022

Waarom deden Belgen in 2020 geen beroep op een zorgverlener?

Het voorbije decennium zagen we een systematische daling van het aantal niet-gebruikers van gezondheidszorg. Om meer te weten over het profiel van deze niet-gebruikers in 2020 stelden we een vragenlijst op om na te gaan wie geen gebruik maakt van gezondheidszorg en wat hun beweegredenen zijn. Die enquête werd verstuurd naar 129.094 leden (evenveel gebruikers als niet-gebruikers van gezondheidszorgen). 6.443 vragenlijsten werden gebruikt voor de analyse.
Studies en analyses
14/10/2021

Impact Covid-19 : focus op mentale gezondheidszorgen

Tijdens de pandemie was onze gezondheidszorg, en in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg beperkt, waardoor patiënten behandelingen hebben uitgesteld, met alle gevolgen van dien. De noodsituatie op gezondheidsgebied die door de pandemie werd veroorzaakt, toonde aan hoe moeilijk het is om geestelijke gezondheidszorg te verlenen.
Studies en analyses
08/10/2021

Pagina's