Tienergedrag - inzichten en tips voor een beter begrip

Het gedrag van mijn tiener: normaal of verontrustend? De adolescentie is een periode waarin jongeren heel wat lichamelijke en mentale veranderingen doormaken. Dat kan leiden tot bijzonder gedrag. Maar bij welke signalen stuur je als ouder best bij? Hoe en wanneer kan je ingrijpen? Er bestaat helaas geen mirakelrecept of toverformule.
Brochures
08/09/2022

Personen met mentale gezondheidsproblemen extra vatbaar voor ernstige COVID-19

Eerder dit jaar verrichten de Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzoek naar het mentaal welzijn van de Belgische bevolking. Daarin stelden ze vast dat 1 op de 10 Belgen kampt met mentale gezondheidsproblemen. In een tweede luik van deze studie gaan ze dieper in op het verband tussen mentale gezondheidsproblemen en ernstige COVID-19. Interessante vaststelling: dat verband lijkt wederzijds. Dit zijn de belangrijkste conclusies.
Studies en analyses
23/08/2022

Prevalentie van kinderen met een speciale zorgnood en associatie met arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en werkloosheid onder hun ouders

België heeft geen of zeer weinig cijfers over kinderen met een speciale (zorg)nood. Hetzelfde geldt voor de impact op het leven van hun ouders. In hun laatste studie brengen de Onafhankelijke Ziekenfondsen enerzijds de situatie in kaart en leggen ze anderzijds verbanden tussen een kind met een speciale zorgnood en arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en werkloosheid bij de ouders.
Studies en analyses
19/07/2022

Psychosociale aandoeningen schieten verder de hoogte in, burn-out grootste stijger

Een recente analyse van de Onafhankelijke Ziekenfondsen toont een verdere stijging van het aantal psychosociale aandoeningen die leiden tot arbeidsongeschiktheid. De grootste stijging tekent zich af bij het aantal gevallen van burn-out, met een stijging van 66% tussen 2018 en 2021. Ook andere psychosociale aandoeningen gaan verder de hoogte in. De vooruitzichten zijn alarmerend en nopen tot meer aandacht voor preventie en re-integratietrajecten op maat.
Studies en analyses
06/07/2022

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen maakt de balans op van een jaar dat gekenmerkt is door continuïteit, meer bepaald met betrekking tot de sanitaire crisis, maar bood ook heel wat nieuwe kansen. De begeleiding van de meest kwetsbaren,  de geestelijke gezondheid van de jongeren, een nieuw functioneringsmodel,… Ontdek alle markante feiten van dit speciale jaar in het jaarrapport 2021!
Brochures
01/07/2022

Geestelijk welzijn van Belgen in kaart

Hoeveel Belgen nemen antidepressiva? Wordt er regelmatig een beroep gedaan op psychotherapie? Wat is het verband tussen geestelijke gezondheidsproblemen en andere chronische aandoeningen? Wat is de invloed van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van de bevolking? De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben het geestelijk welzijn in kaart gebracht.
Studies en analyses
30/05/2022

Jij en ik, veilig verliefd!

Deze brochure is gericht op jongeren die voor het eerst verliefd zijn en informatie zoeken over contraceptie en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).
Brochures
29/04/2022
PDF-pictogram 2022-jij-ik.pdf (3.67 MB)

Borstvoeding, een goede start

Nog voor hun baby wordt geboren, hebben de meeste toekomstige mama’s al beslist of ze borst- of flesvoeding zullen geven. Toch is de keuze niet zo eenvoudig, want beide voedingsmethoden hebben voor- en nadelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat borstvoeding de ideale manier is om een zuigeling te voeden tot zes maanden.
Brochures
16/04/2022

Pagina's