We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg. Health Forum verdwijnt (voor eventjes) : Health Forum neemt een pauze om later in 2020 terug te keren. 

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheid in de kijker. 

Lees ook ons jaarverslag 2019

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

Concentratie van de uitgaven voor de gezondheidszorg

Als verzekeringsinstelling is het onze plicht om een optimale toegankelijkheid van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen voor onze leden. We willen ook creatieve en innoverende initiatieven voorstellen in het kader van de gezondheidspromotie. De analyse van de medische consumptie en haar componenten is van fundamenteel belang om dit te bereiken. Ontdek de volledige studie!
Studies en analyses
01/12/2013

Ziekte van Alzheimer: impact van de beperkingsmaatregelen van de terugbetaling van geneesmiddelen

Volgens de beschikbare statistieken zouden 100.000 à 130.000 patiënten die nog in leven zijn, lijden aan de ziekte van Alzheimer. Deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg, want voor die patiënten is de diagnose tenminste gesteld. Het gaat meestal om bejaarden (65-plussers), hoewel de ziekte soms ook begint voor 65 jaar. De ziekte zou 10% van de 65-plussers treffen, 20% van de 80-plussers en 40% van de personen ouder dan 85 jaar.
Studies en analyses
01/10/2013

Depressie bij jongeren: te weinig psychotherapie

4 à 5 procent van de jongeren maakt een depressie door. De aangewezen behandeling bij de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar is in de eerste plaats psychotherapie. Uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar de consumptie van antidepressiva bij deze doelgroep blijkt dat de behandeling van depressieve aandoeningen echter verre van optimaal is.
Studies en analyses
01/08/2013

De ziekenhuiskosten in geval van in België bariatrische chirurgie

Deze studie wil een beeld schetsen van de kosten die gepaard gaan met de bariatrische chirurgie in de Belgische ziekenhuizen. We gebruiken daarvoor de factureringsgegevens van de patiënten die lid zijn van een van de 7 Onafhankelijke ziekenfondsen, dit voor het jaar 2010. We houden dus geen rekening met de uitgaven voor en na de ziekenhuisopname.
Studies en analyses
16/05/2012

De kostprijs van abdominale en thoracale hernia

In 2010, werd bij ongeveer 3 personen per 1000 leden, aangesloten bij een van de 7 ziekenfondsen die samen de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) vormen, abdominale of thoraxchirurgie uitgevoerd omwille van een hernia-aandoening. Het ging in totaal om 6.963 ziekenhuisopnames voor dergelijke chirurgie, opgesplitst in klassieke ziekenhuisopname en one day ( respectievelijk 3/4 en 1/4).
Studies en analyses
20/04/2012

De kostprijs van prostaatchirurgie in België in 2010

De prostatectomie is een heelkundige ingreep die hoofdzakelijk uitgevoerd wordt bij twee diagnoses: prostaatadenoom en prostaatkanker. Op basis van de gegevens van de technische cel en van de gegevens van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, kunnen wij het aantal prostaatoperaties dat jaarlijks uitgevoerd wordt, ramen op 10 000. Dit aantal stijgt gestadig, rekening houdend met de vergrijzing van de bevolking en de betere opsporing.
Studies en analyses
20/03/2012

Pagina's