07/11/2019

Sinds 1 januari 2016 moeten artsen een einddatum van de arbeidsongeschiktheid op het getuigschrift zetten in plaats van een periode van onbepaalde duur. Wat is de precieze impact van die maatregel? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen het na in een nieuwe studie. 

Kortere duur van de arbeidsongeschiktheidsdossiers

Hoe zit het met de gemiddelde duur van een arbeidsongeschiktheidsdossier? De mediaanduur van geopende dossiers in 2015 bedraagt 79 dagen, tegenover 73 dagen voor dossiers die geopend zijn in 2016. Kortom, een daling met 6 dagen (7,6 %) tussen 2015 en 2016. Deze daling is deels toe te schrijven aan het nieuwe getuigschrift met een einddatum. Een getuigschrift met een einddatum van de arbeidsongeschiktheid, dat betekent ook dat arbeidsongeschikte mensen voor elke verlenging of herval  een nieuw getuigschrift moeten bezorgen aan de adviserend arts van hun ziekenfonds. Het gevolg: het aantal getuigschriften is sinds begin 2016 meer dan verdubbeld.

Aanbevelingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

1) de invoering van het elektronisch getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid: zo’n elektronisch getuigschrift vermindert de administratieve werklast voor alle betrokken actoren, maakt de automatische integratie van gestructureerde diagnostische gegevens mogelijk en draagt, mits toestemming van de patiënt, bij tot een efficiënte gegevensuitwisseling.

2) richtlijnen rond de duur van de arbeidsongeschiktheid per ziektebeeld: het Nationaal College voor Sociale Verzekeringsgeneeskunde werkt momenteel aan een referentiekader, rekening houdend met individuele factoren als leeftijd, medische co-morbiditeit en de globale socio-professionele context.  Deze richtlijnen kunnen een aanvulling vormen op de expertise van de voorschrijvende arts om de vermoedelijke totale duur van de arbeidsongeschiktheid in te schatten. 

 

Ontdek de volledige studie!