18/02/2020

In 2018 ging 1 op de 20 Belgen niet naar de huisarts, tandarts, het ziekenhuis, … Wie zijn deze ‘niet-gebruikers van de gezondheidszorg’? De Onafhankelijke Ziekenfondsen zochten het uit in een nieuwe studie. 

Zelfstandigen, Brusselaars, mannen, …

Bepaalde kenmerken vergroten de kans op zo’n niet-gebruik van gezondheidszorg. Uit de terugbetalingsgegevens van onze leden blijkt dat het vooral gaat om zelfstandigen, mannen, Brusselaars, jonge mensen, alleenstaanden en mensen met een lager inkomen. Toch is er ook goed nieuws. Het aantal niet-gebruikers van medische verzorging is de laatste jaren gedaald, van 7 % in 2010 tot 5,4 % in 2018. Vooral de bezoeken aan de tandarts zijn gestegen (van 54 % in 2014 naar 58,4 % in 2018). 

Extra sensibilisering op maat van deze profielen

Geen medische opvolging houdt gevaren in. Want wie geen zorgverleners raadpleegt, doet ook niet aan preventie: geen controleonderzoek bij de tandarts, geen vaccins, … De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten daarom voor specifieke sensibiliseringsacties rond preventie op maat van deze profielen. Dat kan onder meer in de vorm van informatiecampagnes in bepaalde Brusselse wijken. 


Ontdek de volledige studie!