14/05/2019

In 2017 kwam iets meer dan 1 op de 4 chronisch zieke ouderen minstens voor één nacht in het ziekenhuis terecht. Welke uitgaven zijn nog allemaal gelinkt aan de vergrijzing van onze bevolking? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gaan het na in een nieuwe studie!

Welke uitgaven voor de ziekteverzekering?

We worden met z’n allen ouder en ouder. En dat gaat gepaard met de nodige kosten, want de gezondheidsuitgaven voor de ziekteverzekering stijgen met de leeftijd. Chronische ziektes spelen daarbij een grote rol. Zo komt 1 op de 4 chronisch zieke ouderen in het ziekenhuis terecht, tegenover 1 op de 10 ouderen zonder chronische ziekte. Ziekenhuisopnames vormen trouwens duidelijk de grootste uitgavenpost voor 65-plussers (een derde van hun uitgaven voor de ziekteverzekering), gevolgd door uitgaven voor verzorging in woonzorgcentra, geneesmiddelen, verpleegkundige zorg en raadplegingen bij de huisarts en specialisten.

Meer preventie en langer zelfstandig thuis wonen

Hoe kunnen we chronische ziektes beter voorkomen? De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen om het budget voor preventie te verdubbelen en de groeinorm voor het gezondheidsbudget op te trekken van 1,5% naar 2,2%. Daarnaast ijveren we ook voor een steviger statuut en meer ondersteuning voor mantelzorgers. Ook co-housing en tools rond telemonitoring moeten aantrekkelijker worden. Want ouderen willen vooral zo lang mogelijk kwaliteitsvol en zelfstandig thuis blijven wonen. 

Meer info!

Ontdek alle cijfers, conclusies en aanbevelingen in de volledige studie: Icône PDFstudie_vergrijzing.pdf

Type van publicatie