01/06/2011

Het idee om onder de actoren van de gezondheidszorg informatie uit te wisselen via het internet, ontstond in het kader van de ontwikkeling van het eHealthplatform. Maar hoe zit het met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als er medische gegevens worden uitgewisseld op het net? Zijn de Belgische patiënten echt beschermd tegen een malafide gebruik van hun medische gegevens?