01/12/2014

Het dossier van dit nummer is gewijd aan fraudepraktijken die aan de ziekteverzekering raken. Welke soorten fraude en vergissingen worden het vaakst begaan door sociale verzekerden en door zorgverleners? Hoe en door wie worden ze ontdekt? Welke rol spelen de ziekenfondsen? Wat zijn de prioriteiten van Europa? Verder in dit nummer: een debat over de stijging van keizersneden zonder medische reden en een studie rond therapietrouw bij mensen met hypertensie.