27/05/2015

Ons gezondheidssysteem is gebaseerd op solidariteit. Het doel: de bevolking zo gezond mogelijk houden met de beschikbare middelen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en geneesmiddelen draagt daartoe bij, maar zet ook de gezondheidsuitgaven onder druk. Is het huidige systeem houdbaar op lange termijn? Hoe kunnen we innovatieve behandelingen garanderen tegen een redelijke prijs voor de gemeenschap? Hoe rekening houden met de voorkeuren van de burgers in dit gevoelige vraagstuk?