01/12/2010

Hoe sterk dementie bij momenten ook belicht wordt in de media, het grote publiek weet er nauwelijks iets van af. Bij het medische korps, is deze aandoening dan weer omstreden. In het laatste nummer van 2010, focust Health Forum zich op deze ziekte die ons aanspoort om op een andere, nieuwe manier om te gaan met onze senioren.