01/10/2013

De ziekte van Alzheimer is de meest verspreide vorm van dementie. Dit syndroom tast hetgeheugen aan, het redeneervermogen, het gedrag en het vermogen om bepaalde handelingenin het dagelijkse leven te stellen. Volgens de beschikbare statistieken zouden er in België100.000 à 130.000 patiënten lijden aan de ziekte van Alzheimer. Deze cijfers zijn slechtseen deel van de werkelijkheid, want de diagnose wordt niet bij iedereen even snel gesteld.Het gaat meestal om bejaarden (65-plussers), hoewel de ziekte soms ook begint voor 65 jaar.De ziekte zou 10% van de 65-plussers treffen, 20% van de 80-plussers en 40% van de personenouder dan 85 jaar.Dit is dus een groot probleem voor onze volksgezondheid, niet alleen omdat er zoveel personengetroffen worden, maar ook in termen van directe en indirecte kosten voor de gezondheidszorg.