01/09/2014

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert de “geestelijke gezondheid” als een toestand van welbevinden die inhoudt dat de persoon in staat is om zijn eigen potentieel te verwezenlijken. Hij kan omgaan met de stress van het leven, kan productief zijn en kan ten volle aan de maatschappij deelnemen.

Mentale gezondheidsproblemen zijn een van de grote gesels van onze maatschappij en onze gezondheidszorg. Het is op dat domein dat de uitgaven de pan dreigen uit te swingen in de toekomst. De maatschappij wordt alsmaar ingewikkelder en er wordt meer en meer druk uitgeoefend op individuen. Geen wonder dus dat het potje soms overkookt, er wordt heel erg veel gevraagd van onze individuele resistentie.

Mentale gezondheidsproblemen worden zowel ambulant als in het ziekenhuis behandeld, maar een ziekenhuisopname is natuurlijk een belangrijke kostenfactor. De uitgaven voor geneeskundige verzorging van patiënten die gehospitaliseerd zijn in de psychiatrie, behoren tot de top 5 van de uitgaven die gepaard gaan met chronische aandoeningen. Ze komen net achter hypertensie, depressie, cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. In 2012 had 8,7% van de totale uitgaven MLOZ in de gezondheidszorg betrekking op de 1,3% leden, gehospitaliseerd in een psychiatrische omgeving.

In het licht van die vaststelling, vonden wij het nuttig om een studie te maken van de kenmerken van die hospitalisaties en van de individuen die verblijven in een psychiatrische omgeving. Om een observatieperiode te hebben die lang genoeg was, hebben wij de studie gespreid over een periode van vijf jaar (2008 tot 2012).

Deze studie blijft beperkt tot de individuen die ten minste 1 verblijf 1 hebben gehad in een van de volgende instellingen:

  • de psychiatrische dienst van een algemeen ziekenhuis,
  • een psychiatrisch ziekenhuis,
  • psychiatrische verzorgingstehuizen,
  • initiatieven voor beschut wonen.