01/05/2017

1 op de 5 Belgen die 5 opeenvolgende jaren niet naar de tandarts ging, 4 op de 10 kinderen die op 4-jarige leeftijd nog geen tandarts zagen, … Waarom krijgen we onze landgenoten niet meer en sneller bij de tandarts? En hoe kunnen we die onderconsumptie terugdringen? De Onafhankelijke Ziekenfondsen zochten het uit in een analyse van de tandzorg in ons land tussen 2011 en 2015.

Naargelang geslacht, leeftijd en sociale status

Het tandartsbezoek hangt in grote mate af van het geslacht, de leeftijd en de sociale status van de patiënt. Zo sturen jongvolwassenen (18-30 jaar) en de armste bevolkingsgroepen het vaakst hun kat naar de tandarts. Zelfs wie de verhoogde tegemoetkoming (RVV) geniet, doet niet regelmatig een beroep op tandzorg. In 2015 ging 43,9% van de RVV’s naar de tandarts, tegenover 55,3% van de niet-RVV’s. Bij socio-economisch achtergestelde gezinnen spelen duidelijk ook andere elementen een rol: gebrekkige gezondheidsopvoeding, andere zorgen en dagelijkse problemen, …

Aanbevelingen Onafhankelijke Ziekenfondsen

Hoe kunnen we een tandzorg met twee snelheden vermijden? De Onafhankelijke Ziekenfondsen geven aanbevelingen op twee vlakken:

  • Op naar een betere preventie: Belgen herinneren aan het mondzorgtraject (betere terugbetaling als je jaarlijks naar de tandarts gaat), specifieke sensibilisering voor kwetsbare groepen als kinderen, jongvolwassenen, armste bevolkingsgroepen, chronisch zieken, …, gezondheidswijsheid van de Belgen vergroten, …
  • Op naar financieel toegankelijkere tandzorg: beter communiceren over geconventioneerde tarieven, raming van de kosten vóór de behandeling, herziening nomenclatuur en erelonen van de tandzorg, erkenning van mondhygiënisten, …

Meer info? Ontdek alle cijfers, conclusies en aanbevelingen in onze volledige studie: PDF-pictogramstudie_tandzorg_nl.pdf

Raadpleeg de persberichten

Type van publicatie

Trefwoorden

Voorgestelde publicaties