05/03/2018

Maar liefst een kwart van de bevolking in ons land is chronisch ziek. Samen vertegenwoordigen deze chronisch zieken 70% van de totale gezondheidsuitgaven. Hun hap uit deze uitgaven groeit bovendien met de jaren, zo blijkt nogmaals uit een nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Op slechts 5 jaar zijn deze kosten met 10% gestegen.

Aantal gevallen en prevalentie neemt toe

Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal mensen met 1 van de 24 bestudeerde chronische aandoeningen van 23,7% naar 24,8%. Hun uitgaven voor geneeskundige verzorging klommen van 67,4% naar 70,4%. Tussen 2010 en 2015 nam ook het aantal en de prevalentie van de chronisch zieken toe, ongeacht de leeftijdsgroep. Op vijf jaar steeg het aantal chronisch zieken met meer dan 55.000 (12%) tot 520.523 personen in 2015 (24,8% van het totale ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen). De sterkste schommelingen stelden we vast bij de patiënten boven de 40 jaar.

Uitgaven 7 keer hoger 

De gemiddelde jaarlijkse gezondheidsuitgaven voor mensen met een chronische ziekte zijn 7 keer hoger dan voor mensen zonder chronische aandoening. Tussen 2010 en 2015 stegen hun gezondheidskosten met 10% tot gemiddeld 5.746 euro per persoon per jaar. Bij mensen zonder chronische aandoening stegen de uitgaven met 1%. De stijging van de gezondheidsuitgaven bij de chronisch zieken is in alle leeftijdsklassen merkbaar. De gezondheidsuitgaven van personen zonder chronische aandoening zijn dan weer nauwelijks geëvolueerd (behalve voor de 80-plussers, hun uitgaven dalen).

Meer ziekenhuisopnames 

De kans op een ziekenhuisopname bij chronisch zieken is 3 à 4 keer groter. 21% van de chronisch zieken belandde in de loop van het jaar dan ook minstens één keer in het ziekenhuis. Bij de rest van de bevolking was dat 6%. Het is geen verrassing dat de mensen uit de oudste leeftijdsgroep (80-plussers) het vaakst in het ziekenhuis opgenomen worden: ongeveer 1 op de 3 in de loop van het jaar. De hospitalisatiekosten van chronisch zieken zijn goed voor 43% van hun totale uitgaven voor geneeskundige verzorging. We kunnen sowieso besluiten dat een klassieke ziekenhuisopname een grote hap neemt uit de uitgaven voor geneeskundige verzorging van de chronisch zieken.

Proactieve aanpak

Om het hoofd te bieden aan de grote impact van chronische ziektes op het sterftecijfer en de volksgezondheidsuitgaven, is een proactieve aanpak vereist. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor meer investeringen in preventie, gecoördineerde acties van de overheid en de deelstaten, de registratie en de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, meer ondersteuning en aanmoediging voor (evidence based) technologische innovatie, …

Ontdek alle andere cijfers, conclusies en aanbevelingen in de integrale studie: PDF-pictogram kosten_chronische_ziektes_0318.pdf

Voorgestelde publicaties