23/12/2013
Lichte tot matige vormen van depressie bij jongeren moeten behandeld worden met psychotherapie, aangevuld met antidepressiva bij de zwaarste gevallen.
 
De studie op basis van de gegevens van de jongeren die lid zijn van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
legde een groot verschil bloot tussen de realiteit en de aanbevelingen van goede praktijk:
  • Te veel antidepressiva worden ingenomen gedurende een te korte periode (31% < 1 maand, 59% < 3 maanden) en zijn dus ongepast als behandeling. Ofwel was de behandeling wel noodzakelijk, maar van te korte duur, ofwel was de behandeling niet noodzakelijk en had ze dus niet voorgeschreven moeten worden.
  • 60% van de consumptie van antidepressiva < 1 maand wordt voorgeschreven door een huisarts. Aangezien de diagnose van depressie bij jongeren allesbehalve eenvoudig is, kunnen we ons vragen stellen bij de noodzaak van het voorschrijven van antidepressiva bij een deel van die jongeren.
  • Slechts een minderheid (een derde) van de jongeren die antidepressiva slikken, volgt tegelijk ook een psychotherapiebehandeling en het aantal psychotherapiesessies is vaak zeer beperkt. We mogen dus besluiten dat er veel te weinig een beroep gedaan wordt op deze vorm van behandeling van depressie. Een mogelijke verklaring voor deze vaststelling is de moeilijke toegang tot deze vorm van behandeling en de vooroordelen die over psychiatrie bestaan.
Het gebrek aan (h)erkenning en terugbetaling van psychotherapie speelt ook zeker mee. Het feit dat te weinig mensen op de hoogte zijn van de tegemoetkoming van de aanvullende verzekering doet er bovendien ook geen goed aan. Een van de beperkingen van de studie is het gebrek aan kennis over de diagnose die aan de basis ligt van het voorschrift van het antidepressivum (klasse ATC NO6A). Dit verandert echter niets aan de draagwijdte van onze besluiten, die toegepast kunnen worden op de verschillende aandoeningen die behandeld worden met de geneesmiddelen binnen deze klasse.
 
Op basis van deze studie kunnen we besluiten dat het voorschrijven van antidepressiva bij jongeren een probleem vormt en dat de behandeling van de depressieve problemen bij deze bevolkingsgroep lang niet optimaal is.