01/03/2015

Sinds 1 januari 2015 geldt bij de specialisten een vast remgeld, een maatregel die zorgt voor een stijging van de remgelden bij de meest gebruikelijke specialiteiten. Nochtans bestaat er een oude maatregel (2007) die tot doel had om de prijs bij de specialist te verlagen na een doorverwijzing door de huisarts. Maar werkt die maatregel? Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat slechts 1 op de 100 patiënten deze korting geniet, terwijl iedereen ervoor in aanmerking komt!

Over welke maatregel gaat het?

Deze maatregel uit 2007 houdt in dat de patiënt een hogere terugbetaling krijgt voor zijn eerste bezoek aan een specialist als hij is doorverwezen door zijn huisarts. Het remgeld daalt dan met 5 euro voor een gewone verzekerde en met 2 euro voor een rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming (RVV). De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben de raadplegingen van hun 2 miljoen leden (in 2013) geanalyseerd. Tot hun grote verbazing hebben ze vastgesteld dat slechts 8.642 personen die een van de betrokken specialisten geraadpleegd hebben,  ook echt een korting gekregen hebben op hun remgeld. Het gaat dus om amper 0,7% van de patiënten

Waarom krijgen patiënten hun verlaagd remgeld niet? 

  1. De voornaamste reden is het ontbreken van een GMD. 
  2. Een andere belangrijke reden is het ontbreken van een  ‘gedocumenteerde’ doorverwijzing.  Ofwel is de patiënt meteen naar een specialist gestapt, ofwel heeft de specialist de voorschrijvende huisarts niet vermeld op het getuigschrift voor verstrekte hulp, ofwel heeft de huisarts geen gebruik gemaakt van het administratieve formulier ad hoc bij zijn doorverwijzing van de patiënt. 
  3. Het gebeurt ook dat de patiënt zelf nalaat om het juiste formulier te bezorgen aan zijn ziekenfonds. 
  4. Een andere bijkomstige reden is dat de patiënt in de loop van datzelfde jaar al een korting gekregen had voor dezelfde specialiteit. 

Te veel administratieve beslommeringen 

Uit onze studie blijkt dat er te veel administratieve voorwaarden vervuld moeten worden om aanspraak te kunnen maken op het verlaagde remgeld. Is dat officiële formulier wel echt noodzakelijk? Volstaat het niet om het nummer van de voorschrijver te vermelden op het getuigschrift voor verstrekte hulp van de specialist? Kan de doorverwijzing ook niet uitgebreid worden naar andere voorschrijvers zoals de tandarts? Het is meestal de tandarts die doorverwijst naar de stomatoloog. Hij kan trouwens ook doorverwijzen naar andere specialisten na een mondonderzoek.