07/11/2015

Tussen 2010 en 2013 steeg het aantal chronisch zieken met 40.000 (1%). Hun uitgaven voor geneeskundige verzorging liepen op van 67,4% naar 69,1%. De kans op een chronische aandoening stijgt mee met de leeftijd. Meer dan 6 op de 10 personen in de leeftijdsgroep van 60-79 jaar lijden aan een chronische ziekte en bij de 80-plussers loopt dit cijfer op tot 8 op de 10.

Evolutie per aandoening 

  • Arteriële hypertensie is de voornaamste chronische aandoening en gaat vaak gepaard met andere ziektes. Deze ziekte treft meer dan 16% van de populatie. In 2013 vertegenwoordigde de kostprijs van de geneeskundige verzorging van personen met arteriële hypertensie 45% van de totale uitgaven voor verzorging die terugbetaald worden door de verplichte verzekering.
  • Na arteriële hypertensie volgen depressie, insulineonafhankelijke diabetes, hartziektes en COPD met de hoogste prevalentie (>2%). Tussen 2010 en 2013 stellen we vooral een stijging vast van de prevalentie van hypertensie en depressie.  
  • Als we naar de uitgaven voor verzorging kijken, is het duidelijk dat de stijgingen tussen 2010 en 2013 het hoogst waren bij hypertensie, depressie, COPD, astma, insulineafhankelijke diabetes, epilepsie, psychose en kanker bij personen jonger dan 70 jaar

Stijging van de gemiddelde uitgaven  

De gemiddelde uitgaven voor geneeskundige verzorging van chronisch zieken stijgt van 5.243 euro in 2010 naar 5.467 euro in 2013. Dat is een toename met 4% over een periode van 3 jaar. Die fikse stijging geldt voor alle chronische ziektes, met uitzondering van nierinsufficiëntie, hiv, Alzheimer en insulineonafhankelijke diabetes. Bij deze aandoeningen stellen we een daling vast. De verzorging van de volgende personen heeft in 2013 dus het meest gekost aan de verplichte verzekering: mensen met een zeldzame ziekte (€ 49.343), nierinsufficiëntie (€ 33.156), een psychische aandoening (€ 27.628) of mucoviscidose ( € 22.850).

Naar een proactief beheer van de chronische ziektes 

De chronische ziektes wegen al zwaar door op het sterftecijfer en de gezondheidsuitgaven en het ziet ernaar uit dat hun gewicht enkel nog zal toenemen. Een proactief beheer van deze aandoeningen is dan ook één van de prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg. Daarom moeten we meer investeren in preventie, technologische innovatie stimuleren, de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners bevorderen, nagaan in hoeverre er efficiëntere zorgcircuits bestaan, … 

Meer info? Ontdek alle cijfers, conclusies en aanbevelingen in de integrale studie: Icône PDF evolutie_van_de_prevalentie_en_de_kostprijs_van_chronische_ziektes_15.pdf