01/02/2016

Op welke verzorging doen (toekomstige) mama’s een beroep? De Onafhankelijke Ziekenfondsen analyseerden de terugbetaalde verstrekkingen van hun leden die bevallen zijn in 2013.

Te veel onderzoeken ‘uit gewoonte’?

We stelden vast dat er te veel routinematige raadplegingen en verstrekkingen plaatsvonden. Twee concrete voorbeelden:

  • 11 raadplegingen bij de gynaecoloog op 9 maanden: het KCE raadt nochtans maar 10 prenatale raadplegingen aan voor vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn, en 7 voor zwangere vrouwen die al een kind hebben
  • 5 echografieën bij 1 op de 2 vrouwen: volgens het KCE zijn er slechts 2 noodzakelijk, aan het begin en in het midden van de zwangerschap

Conclusie: de zwangerschap is geen ziekte. Net als de Wereldgezondheidsorganisatie ijveren de Onafhankelijke Ziekenfondsen ervoor om de zwangerschap te ‘demedicaliseren’. Bv. door verstandiger om te springen met het aantal raadplegingen en bijkomende onderzoeken, zoals bepaalde tests voor klinische biologie.

Thuiszorg door vroedvrouwen uitbreiden

Ongeveer 40 à 50% van de mama’s roept de hulp in van een vroedvrouw, meestal voor verzorging en monitoring thuis of in verband met de borstvoeding. Gezien het kortere ziekenhuisverblijf na de bevalling vragen de Onafhankelijke Ziekenfondsen om die thuiszorg nog uit te breiden. Nieuwe moeder-kindtrajecten moeten ervoor zorgen dat het belang van de mama’s en de zorgkwaliteit centraal staan, en niet enkel de publieke uitgaven. Zo’n individueel zorgtraject heeft natuurlijk zijn prijs voor de openbare financiën, maar die ligt beduidend lager dan de ziekenhuiskosten. Onze studie toont namelijk aan dat de vroedvrouwen maar voor 5% meewegen in de kosten van een bevalling.

Meer info? Ontdek alle cijfers, conclusies en aanbevelingen in de volledige studie: PDF-pictogramstudie_zwangerschap_nl.pdf

Raadpleeg de persberichten