16/05/2012

Deze studie wil een beeld schetsen van de kosten die gepaard gaan met de bariatrische chirurgie in de Belgische ziekenhuizen. We gebruiken daarvoor de factureringsgegevens van de patiënten die lid zijn van een van de 7 Onafhankelijke ziekenfondsen, dit voor het jaar 2010. We houden dus geen rekening met de uitgaven voor en na de ziekenhuisopname.

De studie past bovendien in een ruimer kader dat bedoeld is om de ziekenfondsen die verbonden zijn aan MLOZ een specifieke database te bezorgen. Deze database betreft de voornaamste behandelde aandoeningen of uitgevoerde heelkundige ingrepen in Belgische ziekenhuizen tijdens een bepaald jaar. We zullen de evolutie van die cijfers mettertijd opvolgen.