07/06/2017

De jonge ziekenfondsen in Togo en Benin staan voor veel uitdagingen. Met welke knelpunten kampen ze nog? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen het na in een nieuwe studie. De resultaten moeten bijdragen tot een verdere professionalisering van de Afrikaanse ziekenfondsen.

Twee centrale vragen

Hoe kunnen de ziekenfondsen in Benin en Togo hun gegevens beter gebruiken en hoe kunnen ze hun leden overtuigen om lid te blijven? Die twee vragen staan centraal in deze studie. Want hoewel de meerwaarde van de Afrikaanse ziekenfondsen voor de bevolking duidelijk is, blijken vele mensen hun lidmaatschap niet te vernieuwen. “De Afrikaanse ziekenfondsen slagen er niet genoeg in om hun bestaande leden te behouden”, dixit Murielle Lona, coördinator Studies & Innovation. “Ze trekken wel nieuwe leden aan, maar een groot aantal bestaande leden vernieuwt zijn lidmaatschap niet.” 

25 aanbevelingen

Om de ziekenfondsen in Benin en Togo verder te professionaliseren, formuleren de Onafhankelijke Ziekenfondsen in deze studie 25 aanbevelingen. Enkele voorbeelden:

  • Éen centrale managementtool: de ziekenfondsen kunnen de gegevens uit zo’n tool gebruiken om de terugbetaalde verzorging en de bijhorende kosten onder controle te houden
  • Beter informeren van de leden: veel leden weten namelijk nog niet genoeg wat een ziekenfonds voor hen kan betekenen
  • Timing van aansluitingsperiode: deze periode afstemmen op het moment dat de gezinnen geld beschikbaar hebben

Meer info? Ontdek alle andere aanbevelingen de volledige studie: Icône PDF studiebeninnl.pdf