01/05/2015
Hoe reageren mensen die pas de diagnose van hypertensie te horen hebben gekregen? Nemen ze hun voorgeschreven bloeddrukverlagers zoals het hoort of niet? De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten in deze studie het gedrag van meer dan 18.000 patiënten met een hoge bloeddruk.

Therapietrouw: enkele opvallende conclusies
 
  • Van de 17.072 mensen die in leven gebleven zijn tijdens de 5 observatiejaren, heeft 63% zijn behandeling elk jaar netjes gevolgd.
  • Mannen houden zich beter aan hun behandeling, ongeacht de leeftijd.  
  • De therapietrouw bij bloeddrukverlagers is groter als het aantal voorgeschreven klassen van geneesmiddelen laag is. 
  • De therapietrouw is opvallend slecht bij de personen die alleen bètablokkers slikken of die een bètablokker moeten combineren met een andere bloeddrukverlager.
  • Als de patiënt zich aan zijn behandeling met bloeddrukverlagers houdt gedurende 1 jaar, is de kans groot dat hij dat de komende jaren ook zal doen
     
Zoeken naar de juiste behandeling

In het begin van de behandeling met bloeddrukverlagers moet de arts proefondervindelijk op zoek gaan naar het geneesmiddel dat het best past bij de patiënt. Bij 1 op de 7 mensen (15%) blijkt het niet van een leien dakje te lopen om in het eerste behandelingsjaar al de juiste behandeling te vinden. Er bestaat echter geen significant verband tussen dat ‘vallen en opstaan’ en de stopzetting van de behandeling, zoals er ook geen significant verband bestaat tussen de aanpassing van de medicatie en de therapietrouw. 

Efficiënt optreden vanaf de diagnose

Veel mensen met een hoge bloeddruk krijgen geen behandeling of volgen die niet correct. Nochtans verkleint een goede therapietrouw het aantal cardiovasculaire complicaties aanzienlijk. De Onafhankelijke Ziekenfondsen ijveren daarom voor een betere promotie van de therapietrouw bij de behandeling met bloeddrukverlagers, zeker bij mensen die jonger zijn dan 50 jaar. Deze groep stopt namelijk vaker met de behandeling, hoewel de preventieve voordelen ervan groter zijn. Daarnaast zijn ook de volgende aanbevelingen heel belangrijk: communicatie en samenwerking tussen zorgverleners (arts, apotheker, verpleegkundige) aanmoedigen, efficiënt optreden vanaf de diagnose (aangezien de initiële therapietrouw bepalend is voor de therapietrouw tijdens de volgende jaren), de bevolking blijven informeren en sensibiliseren over de ‘sluipmoordenaar’ die een hoge bloeddruk is. 

Meer info? Ontdek alle cijfers, conclusies en aanbevelingen in de integrale studie: PDF-pictogramde_opstart_van_de_behandeling_van_arteriele_hypertensie_en_de_evolutie_ervan_0515.pdf