20/03/2012

De prostatectomie is een heelkundige ingreep die hoofdzakelijk uitgevoerd wordt bij twee diagnoses: prostaatadenoom en prostaatkanker. Op basis van de gegevens van de technische cel en van de gegevens van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, kunnen wij het aantal prostaatoperaties dat jaarlijks uitgevoerd wordt, ramen op 10 000. Dit aantal stijgt gestadig, rekening houdend met de vergrijzing van de bevolking en de betere opsporing.

In 2010, gebeurde bijna 100% van de operaties in het kader van een klassieke ziekenhuisopname, volgens de factureringsgegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De patiënten die geopereerd worden omwille van prostaatkanker, zijn gemiddeld 10 jaar jonger dan de personen die gehospitaliseerd worden omwille van een prostaatadenoom (goedaardige tumor van de prostaat), (respectievelijk 62 jaar en 72 jaar).

De gemiddelde duur van het ziekenhuisverblijf hangt, ongeacht de onderliggende pathologie, af van het gebruik of niet van endoscopisch materiaal. Wanneer dergelijk materiaal gebruikt wordt, dan blijkt de gemiddelde verblijfsduur 1 à 2 dagen korter te zijn dan in geval van open chirurgie (6 dagen in plaats van 7 à 8 dagen).

Momenteel is het zo dat 75% van de prostaatoperaties gebeurt omwille van een prostaatadenoom; in 25% van de gevallen gaat het dus om prostaatkanker. De endoscopische resectie (van het adenoom) is de heelkundige ingreep die het vaakst uitgevoerd wordt. 34% van de totale prostaat- verwijderingen gebeurt met behulp van een robot.